Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yue Sun

Yue Sun

Senior Member, IEEE

Towards Sample-efficient Overparameterized Meta-learning


Jan 16, 2022
Yue Sun, Adhyyan Narang, Halil Ibrahim Gulluk, Samet Oymak, Maryam Fazel

* Advances in Neural Information Processing Systems, 34 (2021) 

  Access Paper or Ask Questions

DeepPoint: A Deep Learning Model for 3D Reconstruction in Point Clouds via mmWave Radar


Sep 19, 2021
Yue Sun, Honggang Zhang, Zhuoming Huang, Benyuan Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2108.02858 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum Machine Learning for Finance


Sep 09, 2021
Marco Pistoia, Syed Farhan Ahmad, Akshay Ajagekar, Alexander Buts, Shouvanik Chakrabarti, Dylan Herman, Shaohan Hu, Andrew Jena, Pierre Minssen, Pradeep Niroula, Arthur Rattew, Yue Sun, Romina Yalovetzky


  Access Paper or Ask Questions

3DRIMR: 3D Reconstruction and Imaging via mmWave Radar based on Deep Learning


Aug 05, 2021
Yue Sun, Zhuoming Huang, Honggang Zhang, Zhi Cao, Deqiang Xu


  Access Paper or Ask Questions

LIDAUS: Localization of IoT Device via Anchor UAV SLAM


Aug 05, 2021
Yue Sun, Deqiang Xu, Zhuoming Huang, Honggang Zhang, Xiaohui Liang

* IPCCC2020 Best Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions

Sample Efficient Subspace-based Representations for Nonlinear Meta-Learning


Feb 26, 2021
Halil Ibrahim Gulluk, Yue Sun, Samet Oymak, Maryam Fazel

* To appear in ICASSP 21' 

  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical User Intention-Habit Extract Network for Credit Loan Overdue Risk Detection


Aug 18, 2020
Hao Guo, Xintao Ren, Rongrong Wang, Zhun Cai, Kai Shuang, Yue Sun


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge


Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks


Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

Escaping from saddle points on Riemannian manifolds


Jun 18, 2019
Yue Sun, Nicolas Flammarion, Maryam Fazel

* submitted to NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Transform-Based Multilinear Dynamical System for Tensor Time Series Analysis


Nov 18, 2018
Weijun Lu, Xiao-Yang Liu, Qingwei Wu, Yue Sun, Anwar Walid


  Access Paper or Ask Questions

Optimize transfer learning for lung diseases in bronchoscopy using a new concept: sequential fine-tuning


Feb 10, 2018
Tao Tan, Zhang Li, Haixia Liu, Ping Liu, Wenfang Tang, Hui Li, Yue Sun, Yusheng Yan, Keyu Li, Tao Xu, Shanshan Wan, Ke Lou, Jun Xu, Huiming Ying, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Zheyu Hu, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Denoising of 3D magnetic resonance images with multi-channel residual learning of convolutional neural network


Jan 31, 2018
Dongsheng Jiang, Weiqiang Dou, Luc Vosters, Xiayu Xu, Yue Sun, Tao Tan


  Access Paper or Ask Questions