Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Yue Sun

Senior Member, IEEE

A Hierarchical User Intention-Habit Extract Network for Credit Loan Overdue Risk Detection

Aug 18, 2020
Hao Guo, Xintao Ren, Rongrong Wang, Zhun Cai, Kai Shuang, Yue Sun


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

ResNeSt: Split-Attention Networks

Apr 19, 2020
Hang Zhang, Chongruo Wu, Zhongyue Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Haibin Lin, Yue Sun, Tong He, Jonas Mueller, R. Manmatha, Mu Li, Alexander Smola


  Access Paper or Ask Questions

Escaping from saddle points on Riemannian manifolds

Jun 18, 2019
Yue Sun, Nicolas Flammarion, Maryam Fazel

* submitted to NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Transform-Based Multilinear Dynamical System for Tensor Time Series Analysis

Nov 18, 2018
Weijun Lu, Xiao-Yang Liu, Qingwei Wu, Yue Sun, Anwar Walid


  Access Paper or Ask Questions

Optimize transfer learning for lung diseases in bronchoscopy using a new concept: sequential fine-tuning

Feb 10, 2018
Tao Tan, Zhang Li, Haixia Liu, Ping Liu, Wenfang Tang, Hui Li, Yue Sun, Yusheng Yan, Keyu Li, Tao Xu, Shanshan Wan, Ke Lou, Jun Xu, Huiming Ying, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Zheyu Hu, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Denoising of 3D magnetic resonance images with multi-channel residual learning of convolutional neural network

Jan 31, 2018
Dongsheng Jiang, Weiqiang Dou, Luc Vosters, Xiayu Xu, Yue Sun, Tao Tan


  Access Paper or Ask Questions