Alert button
Picture for Yao Yao

Yao Yao

Alert button

From Pixel to Slide image: Polarization Modality-based Pathological Diagnosis Using Representation Learning

Jan 03, 2024
Jia Dong, Yao Yao, Yang Dong, Hui Ma

Viaarxiv icon

A Polarization and Radiomics Feature Fusion Network for the Classification of Hepatocellular Carcinoma and Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Dec 27, 2023
Jia Dong, Yao Yao, Liyan Lin, Yang Dong, Jiachen Wan, Ran Peng, Chao Li, Hui Ma

Viaarxiv icon

Gaussian-Flow: 4D Reconstruction with Dynamic 3D Gaussian Particle

Dec 06, 2023
Youtian Lin, Zuozhuo Dai, Siyu Zhu, Yao Yao

Viaarxiv icon

AnimateAnything: Fine-Grained Open Domain Image Animation with Motion Guidance

Dec 04, 2023
Zuozhuo Dai, Zhenghao Zhang, Yao Yao, Bingxue Qiu, Siyu Zhu, Long Qin, Weizhi Wang

Viaarxiv icon

Relightable 3D Gaussian: Real-time Point Cloud Relighting with BRDF Decomposition and Ray Tracing

Nov 27, 2023
Jian Gao, Chun Gu, Youtian Lin, Hao Zhu, Xun Cao, Li Zhang, Yao Yao

Viaarxiv icon

Direct2.5: Diverse Text-to-3D Generation via Multi-view 2.5D Diffusion

Nov 27, 2023
Yuanxun Lu, Jingyang Zhang, Shiwei Li, Tian Fang, David McKinnon, Yanghai Tsin, Long Quan, Xun Cao, Yao Yao

Viaarxiv icon

Fine-Grained Open Domain Image Animation with Motion Guidance

Nov 21, 2023
Zuozhuo Dai, Zhenghao Zhang, Yao Yao, Bingxue Qiu, Siyu Zhu, Long Qin, Weizhi Wang

Viaarxiv icon

Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents

Nov 20, 2023
Zhuosheng Zhang, Yao Yao, Aston Zhang, Xiangru Tang, Xinbei Ma, Zhiwei He, Yiming Wang, Mark Gerstein, Rui Wang, Gongshen Liu, Hai Zhao

Figure 1 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 2 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 3 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 4 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Viaarxiv icon

Consistent4D: Consistent 360° Dynamic Object Generation from Monocular Video

Nov 06, 2023
Yanqin Jiang, Li Zhang, Jin Gao, Weimin Hu, Yao Yao

Viaarxiv icon

CDR-Adapter: Learning Adapters to Dig Out More Transferring Ability for Cross-Domain Recommendation Models

Nov 04, 2023
Yanyu Chen, Yao Yao, Wai Kin Victor Chan, Li Xiao, Kai Zhang, Liang Zhang, Yun Ye

Figure 1 for CDR-Adapter: Learning Adapters to Dig Out More Transferring Ability for Cross-Domain Recommendation Models
Figure 2 for CDR-Adapter: Learning Adapters to Dig Out More Transferring Ability for Cross-Domain Recommendation Models
Figure 3 for CDR-Adapter: Learning Adapters to Dig Out More Transferring Ability for Cross-Domain Recommendation Models
Figure 4 for CDR-Adapter: Learning Adapters to Dig Out More Transferring Ability for Cross-Domain Recommendation Models
Viaarxiv icon