Alert button
Picture for Dawei Yang

Dawei Yang

Alert button

Post-Training Quantization for Re-parameterization via Coarse & Fine Weight Splitting

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Dawei Yang, Ning He, Xing Hu, Zhihang Yuan, Jiangyong Yu, Chen Xu, Zhe Jiang

Viaarxiv icon

FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Zichen Yu, Changyong Shu, Jiajun Deng, Kangjie Lu, Zongdai Liu, Jiangyong Yu, Dawei Yang, Hui Li, Yan Chen

Figure 1 for FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin
Figure 2 for FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin
Figure 3 for FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin
Figure 4 for FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin
Viaarxiv icon

Unpaired Optical Coherence Tomography Angiography Image Super-Resolution via Frequency-Aware Inverse-Consistency GAN

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Weiwen Zhang, Dawei Yang, Haoxuan Che, An Ran Ran, Carol Y. Cheung, Hao Chen

Figure 1 for Unpaired Optical Coherence Tomography Angiography Image Super-Resolution via Frequency-Aware Inverse-Consistency GAN
Figure 2 for Unpaired Optical Coherence Tomography Angiography Image Super-Resolution via Frequency-Aware Inverse-Consistency GAN
Figure 3 for Unpaired Optical Coherence Tomography Angiography Image Super-Resolution via Frequency-Aware Inverse-Consistency GAN
Figure 4 for Unpaired Optical Coherence Tomography Angiography Image Super-Resolution via Frequency-Aware Inverse-Consistency GAN
Viaarxiv icon

TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Luyang Zhu, Dawei Yang, Tyler Zhu, Fitsum Reda, William Chan, Chitwan Saharia, Mohammad Norouzi, Ira Kemelmacher-Shlizerman

Figure 1 for TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets
Figure 2 for TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets
Figure 3 for TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets
Figure 4 for TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets
Viaarxiv icon

Reference-based OCT Angiogram Super-resolution with Learnable Texture Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Yuyan Ruan, Dawei Yang, Ziqi Tang, An Ran Ran, Carol Y. Cheung, Hao Chen

Figure 1 for Reference-based OCT Angiogram Super-resolution with Learnable Texture Generation
Figure 2 for Reference-based OCT Angiogram Super-resolution with Learnable Texture Generation
Figure 3 for Reference-based OCT Angiogram Super-resolution with Learnable Texture Generation
Figure 4 for Reference-based OCT Angiogram Super-resolution with Learnable Texture Generation
Viaarxiv icon

Improving Post-Training Quantization on Object Detection with Task Loss-Guided Lp Metric

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Lin Niu, Jiawei Liu, Zhihang Yuan, Dawei Yang, Xinggang Wang, Wenyu Liu

Figure 1 for Improving Post-Training Quantization on Object Detection with Task Loss-Guided Lp Metric
Figure 2 for Improving Post-Training Quantization on Object Detection with Task Loss-Guided Lp Metric
Figure 3 for Improving Post-Training Quantization on Object Detection with Task Loss-Guided Lp Metric
Figure 4 for Improving Post-Training Quantization on Object Detection with Task Loss-Guided Lp Metric
Viaarxiv icon

Benchmarking the Reliability of Post-training Quantization: a Particular Focus on Worst-case Performance

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Zhihang Yuan, Jiawei Liu, Jiaxiang Wu, Dawei Yang, Qiang Wu, Guangyu Sun, Wenyu Liu, Xinggang Wang, Bingzhe Wu

Figure 1 for Benchmarking the Reliability of Post-training Quantization: a Particular Focus on Worst-case Performance
Figure 2 for Benchmarking the Reliability of Post-training Quantization: a Particular Focus on Worst-case Performance
Figure 3 for Benchmarking the Reliability of Post-training Quantization: a Particular Focus on Worst-case Performance
Figure 4 for Benchmarking the Reliability of Post-training Quantization: a Particular Focus on Worst-case Performance
Viaarxiv icon

PD-Quant: Post-Training Quantization based on Prediction Difference Metric

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2022
Jiawei Liu, Lin Niu, Zhihang Yuan, Dawei Yang, Xinggang Wang, Wenyu Liu

Figure 1 for PD-Quant: Post-Training Quantization based on Prediction Difference Metric
Figure 2 for PD-Quant: Post-Training Quantization based on Prediction Difference Metric
Figure 3 for PD-Quant: Post-Training Quantization based on Prediction Difference Metric
Figure 4 for PD-Quant: Post-Training Quantization based on Prediction Difference Metric
Viaarxiv icon

Rel3D: A Minimally Contrastive Benchmark for Grounding Spatial Relations in 3D

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2020
Ankit Goyal, Kaiyu Yang, Dawei Yang, Jia Deng

Figure 1 for Rel3D: A Minimally Contrastive Benchmark for Grounding Spatial Relations in 3D
Figure 2 for Rel3D: A Minimally Contrastive Benchmark for Grounding Spatial Relations in 3D
Figure 3 for Rel3D: A Minimally Contrastive Benchmark for Grounding Spatial Relations in 3D
Figure 4 for Rel3D: A Minimally Contrastive Benchmark for Grounding Spatial Relations in 3D
Viaarxiv icon

Adversarial Objects Against LiDAR-Based Autonomous Driving Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2019
Yulong Cao, Chaowei Xiao, Dawei Yang, Jing Fang, Ruigang Yang, Mingyan Liu, Bo Li

Figure 1 for Adversarial Objects Against LiDAR-Based Autonomous Driving Systems
Figure 2 for Adversarial Objects Against LiDAR-Based Autonomous Driving Systems
Figure 3 for Adversarial Objects Against LiDAR-Based Autonomous Driving Systems
Figure 4 for Adversarial Objects Against LiDAR-Based Autonomous Driving Systems
Viaarxiv icon