Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Two-Dimensional Weisfeiler-Lehman Graph Neural Networks for Link PredictionYang Hu , Xiyuan Wang , Zhouchen Lin , Pan Li , Muhan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and ResultsEduardo Pérez-Pellitero , Sibi Catley-Chandar , Richard Shaw , Aleš Leonardis , Radu Timofte , Zexin Zhang , Cen Liu , Yunbo Peng , Yue Lin , Gaocheng Yu , Jin Zhang , Zhe Ma , Hongbin Wang , Xiangyu Chen , Xintao Wang , Haiwei Wu , Lin Liu , Chao Dong , Jiantao Zhou , Qingsen Yan , Song Zhang , Weiye Chen , Yuhang Liu , Zhen Zhang , Yanning Zhang , Javen Qinfeng Shi , Dong Gong , Dan Zhu , Mengdi Sun , Guannan Chen , Yang Hu , Haowei Li , Baozhu Zou , Zhen Liu , Wenjie Lin , Ting Jiang , Chengzhi Jiang , Xinpeng Li , Mingyan Han , Haoqiang Fan , Jian Sun , Shuaicheng Liu , Juan Marín-Vega , Michael Sloth , Peter Schneider-Kamp , Richard Röttger , Chunyang Li , Long Bao , Gang He , Ziyao Xu , Li Xu , Gen Zhan , Ming Sun , Xing Wen , Junlin Li , Jinjing Li , Chenghua Li , Ruipeng Gang , Fangya Li , Chenming Liu , Shuang Feng , Fei Lei , Rui Liu , Junxiang Ruan , Tianhong Dai , Wei Li , Zhan Lu , Hengyan Liu , Peian Huang , Guangyu Ren , Yonglin Luo , Chang Liu , Qiang Tu , Fangya Li , Ruipeng Gang , Chenghua Li , Jinjing Li , Sai Ma , Chenming Liu , Yizhen Cao , Steven Tel , Barthelemy Heyrman , Dominique Ginhac , Chul Lee , Gahyeon Kim , Seonghyun Park , An Gia Vien , Truong Thanh Nhat Mai , Howoon Yoon , Tu Vo , Alexander Holston , Sheir Zaheer , Chan Y. Park

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2022 
* CVPR Workshops 2022. 15 pages, 21 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Attention-based CNN-LSTM and XGBoost hybrid model for stock predictionZhuangwei Shi , Yang Hu , Guangliang Mo , Jian Wu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2202.13800 

   Access Paper or Ask Questions

Enabling Efficient Deep Convolutional Neural Network-based Sensor Fusion for Autonomous DrivingXiaoming Zeng , Zhendong Wang , Yang Hu


   Access Paper or Ask Questions

SapientML: Synthesizing Machine Learning Pipelines by Learning from Human-Written SolutionsRipon K. Saha , Akira Ura , Sonal Mahajan , Chenguang Zhu , Linyi Li , Yang Hu , Hiroaki Yoshida , Sarfraz Khurshid , Mukul R. Prasad

* Accepted to the Technical Track of ICSE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

RFMask: A Simple Baseline for Human Silhouette Segmentation with Radio SignalsZhi Wu , Dongheng Zhang , Chunyang Xie , Cong Yu , Jinbo Chen , Yang Hu , Yan Chen


   Access Paper or Ask Questions

Radio-Assisted Human DetectionChengrun Qiu , Dongheng Zhang , Yang Hu , Houqiang Li , Qibin Sun , Yan Chen


   Access Paper or Ask Questions

Learning Token-based Representation for Image RetrievalHui Wu , Min Wang , Wengang Zhou , Yang Hu , Houqiang Li

* Our code is available at https://github.com/MCC-WH/Token 

   Access Paper or Ask Questions

RFGAN: RF-Based Human SynthesisCong Yu , Zhi Wu , Dongheng Zhang , Zhi Lu , Yang Hu , Yan Chen


   Access Paper or Ask Questions

Calculus of Consent via MARL: Legitimating the Collaborative Governance Supplying Public GoodsYang Hu , Zhui Zhu , Sirui Song , Xue Liu , Yang Yu

* Accepted to NeurIPS'2021 PERLS Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>