Alert button
Picture for Xu Li

Xu Li

Alert button

Dynamic Resolution Guidance for Facial Expression Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Jie Ou, Xu Li, Tianxiang Jiang, Yuanlun Xie

Viaarxiv icon

CSST Strong Lensing Preparation: a Framework for Detecting Strong Lenses in the Multi-color Imaging Survey by the China Survey Space Telescope (CSST)

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Xu Li, Ruiqi Sun, Jiameng Lv, Peng Jia, Nan Li, Chengliang Wei, Zou Hu, Xinzhong Er, Yun Chen, Zhang Ban, Yuedong Fang, Qi Guo, Dezi Liu, Guoliang Li, Lin Lin, Ming Li, Ran Li, Xiaobo Li, Yu Luo, Xianmin Meng, Jundan Nie, Zhaoxiang Qi, Yisheng Qiu, Li Shao, Hao Tian, Lei Wang, Wei Wang, Jingtian Xian, Youhua Xu, Tianmeng Zhang, Xin Zhang, Zhimin Zhou

Viaarxiv icon

CLAPSep: Leveraging Contrastive Pre-trained Models for Multi-Modal Query-Conditioned Target Sound Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Hao Ma, Zhiyuan Peng, Mingjie Shao, Ju Liu, Xu Li, Xixin Wu

Viaarxiv icon

DFML: Decentralized Federated Mutual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Yasser H. Khalil, Amir H. Estiri, Mahdi Beitollahi, Nader Asadi, Sobhan Hemati, Xu Li, Guojun Zhang, Xi Chen

Viaarxiv icon

Parametric Feature Transfer: One-shot Federated Learning with Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Mahdi Beitollahi, Alex Bie, Sobhan Hemati, Leo Maxime Brunswic, Xu Li, Xi Chen, Guojun Zhang

Viaarxiv icon

neural concatenative singing voice conversion: rethinking concatenation-based approach for one-shot singing voice conversion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Binzhu Sha, Xu Li, Zhiyong Wu, Ying Shan, Helen Meng

Viaarxiv icon

Recovering Linear Causal Models with Latent Variables via Cholesky Factorization of Covariance Matrix

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Yunfeng Cai, Xu Li, Minging Sun, Ping Li

Figure 1 for Recovering Linear Causal Models with Latent Variables via Cholesky Factorization of Covariance Matrix
Figure 2 for Recovering Linear Causal Models with Latent Variables via Cholesky Factorization of Covariance Matrix
Figure 3 for Recovering Linear Causal Models with Latent Variables via Cholesky Factorization of Covariance Matrix
Figure 4 for Recovering Linear Causal Models with Latent Variables via Cholesky Factorization of Covariance Matrix
Viaarxiv icon

HumTrans: A Novel Open-Source Dataset for Humming Melody Transcription and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Shansong Liu, Xu Li, Dian Li, Ying Shan

Figure 1 for HumTrans: A Novel Open-Source Dataset for Humming Melody Transcription and Beyond
Figure 2 for HumTrans: A Novel Open-Source Dataset for Humming Melody Transcription and Beyond
Figure 3 for HumTrans: A Novel Open-Source Dataset for Humming Melody Transcription and Beyond
Figure 4 for HumTrans: A Novel Open-Source Dataset for Humming Melody Transcription and Beyond
Viaarxiv icon

Enhancing the vocal range of single-speaker singing voice synthesis with melody-unsupervised pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2023
Shaohuan Zhou, Xu Li, Zhiyong Wu, Ying Shan, Helen Meng

Figure 1 for Enhancing the vocal range of single-speaker singing voice synthesis with melody-unsupervised pre-training
Figure 2 for Enhancing the vocal range of single-speaker singing voice synthesis with melody-unsupervised pre-training
Figure 3 for Enhancing the vocal range of single-speaker singing voice synthesis with melody-unsupervised pre-training
Figure 4 for Enhancing the vocal range of single-speaker singing voice synthesis with melody-unsupervised pre-training
Viaarxiv icon

AI-Assisted Slicing-Based Resource Management for Two-Tier Radio Access Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Conghao Zhou, Jie Gao, Mushu Li, Xuemin Shen, Weihua Zhuang, Xu Li, Weisen Shi

Viaarxiv icon