Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuanwei Zhang

Look Backward and Forward: Self-Knowledge Distillation with Bidirectional Decoder for Neural Machine Translation


Mar 11, 2022
Xuanwei Zhang, Libin Shen, Disheng Pan, Liang Wang, Yanjun Miao


  Access Paper or Ask Questions

Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning


Oct 12, 2021
Shaohua Wu, Xudong Zhao, Tong Yu, Rongguo Zhang, Chong Shen, Hongli Liu, Feng Li, Hong Zhu, Jiangang Luo, Liang Xu, Xuanwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FewCLUE: A Chinese Few-shot Learning Evaluation Benchmark


Jul 15, 2021
Liang Xu, Xiaojing Lu, Chenyang Yuan, Xuanwei Zhang, Hu Yuan, Huilin Xu, Guoao Wei, Xiang Pan, Hai Hu

* Work in Progress; 8 pages, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-training Language Model


Mar 05, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-trainingLanguage Model


Mar 03, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese


Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese


Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions