Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference

Oct 12, 2020
Hai Hu, Kyle Richardson, Liang Xu, Lu Li, Sandra Kuebler, Lawrence S. Moss

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark

Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MonaLog: a Lightweight System for Natural Language Inference Based on Monotonicity

Oct 19, 2019
Hai Hu, Qi Chen, Kyle Richardson, Atreyee Mukherjee, Lawrence S. Moss, Sandra Kuebler

* accepted to SCIL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Natural Language Inference Models through Semantic Fragments

Sep 16, 2019
Kyle Richardson, Hai Hu, Lawrence S. Moss, Ashish Sabharwal


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Syntactic Features of Translated Chinese

Apr 23, 2018
Hai Hu, Wen Li, Sandra Kübler

* Accepted to 2nd Workshop on Stylistic Variation, NAACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Path of Vowel Raising in Chengdu Dialect of Mandarin

Mar 11, 2018
Hai Hu, Yiwen Zhang

* to appear in the Proceedings of 29th North America Conference on Chinese Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions

Is China Entering WTO or shijie maoyi zuzhi--a Corpus Study of English Acronyms in Chinese Newspapers

Nov 18, 2017
Hai Hu

* To appear in Proceedings of the 28th North American Conference on Chinese Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions