Alert button
Picture for Rongguo Zhang

Rongguo Zhang

Alert button

YUAN 2.0: A Large Language Model with Localized Filtering-based Attention

Dec 04, 2023
Shaohua Wu, Xudong Zhao, Shenling Wang, Jiangang Luo, Lingjun Li, Xi Chen, Bing Zhao, Wei Wang, Tong Yu, Rongguo Zhang, Jiahua Zhang, Chao Wang

Viaarxiv icon

MMMNA-Net for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients

Jun 13, 2022
Wen Tang, Haoyue Zhang, Pengxin Yu, Han Kang, Rongguo Zhang

Figure 1 for MMMNA-Net for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients
Figure 2 for MMMNA-Net for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients
Figure 3 for MMMNA-Net for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients
Figure 4 for MMMNA-Net for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor Patients
Viaarxiv icon

RPLHR-CT Dataset and Transformer Baseline for Volumetric Super-Resolution from CT Scans

Jun 13, 2022
Pengxin Yu, Haoyue Zhang, Han Kang, Wen Tang, Corey W. Arnold, Rongguo Zhang

Figure 1 for RPLHR-CT Dataset and Transformer Baseline for Volumetric Super-Resolution from CT Scans
Figure 2 for RPLHR-CT Dataset and Transformer Baseline for Volumetric Super-Resolution from CT Scans
Figure 3 for RPLHR-CT Dataset and Transformer Baseline for Volumetric Super-Resolution from CT Scans
Figure 4 for RPLHR-CT Dataset and Transformer Baseline for Volumetric Super-Resolution from CT Scans
Viaarxiv icon

Transformer Lesion Tracker

Jun 13, 2022
Wen Tang, Han Kang, Haoyue Zhang, Pengxin Yu, Corey W. Arnold, Rongguo Zhang

Figure 1 for Transformer Lesion Tracker
Figure 2 for Transformer Lesion Tracker
Figure 3 for Transformer Lesion Tracker
Figure 4 for Transformer Lesion Tracker
Viaarxiv icon

Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning

Oct 12, 2021
Shaohua Wu, Xudong Zhao, Tong Yu, Rongguo Zhang, Chong Shen, Hongli Liu, Feng Li, Hong Zhu, Jiangang Luo, Liang Xu, Xuanwei Zhang

Figure 1 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Figure 2 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Figure 3 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Figure 4 for Yuan 1.0: Large-Scale Pre-trained Language Model in Zero-Shot and Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Automatic Calcium Scoring in Cardiac and Chest CT Using DenseRAUnet

Jul 26, 2019
Jiechao Ma, Rongguo Zhang

Figure 1 for Automatic Calcium Scoring in Cardiac and Chest CT Using DenseRAUnet
Figure 2 for Automatic Calcium Scoring in Cardiac and Chest CT Using DenseRAUnet
Figure 3 for Automatic Calcium Scoring in Cardiac and Chest CT Using DenseRAUnet
Figure 4 for Automatic Calcium Scoring in Cardiac and Chest CT Using DenseRAUnet
Viaarxiv icon

Cross-view Relation Networks for Mammogram Mass Detection

Jul 01, 2019
Jiechao Ma, Sen Liang, Xiang Li, Hongwei Li, Bjoern H Menze, Rongguo Zhang, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for Cross-view Relation Networks for Mammogram Mass Detection
Figure 2 for Cross-view Relation Networks for Mammogram Mass Detection
Figure 3 for Cross-view Relation Networks for Mammogram Mass Detection
Figure 4 for Cross-view Relation Networks for Mammogram Mass Detection
Viaarxiv icon

Group-Attention Single-Shot Detector (GA-SSD): Finding Pulmonary Nodules in Large-Scale CT Images

Dec 18, 2018
Jiechao Ma, Xiang Li, Hongwei Li, Bjoern H Menze, Sen Liang, Rongguo Zhang, Wei-Shi Zheng

Figure 1 for Group-Attention Single-Shot Detector (GA-SSD): Finding Pulmonary Nodules in Large-Scale CT Images
Figure 2 for Group-Attention Single-Shot Detector (GA-SSD): Finding Pulmonary Nodules in Large-Scale CT Images
Figure 3 for Group-Attention Single-Shot Detector (GA-SSD): Finding Pulmonary Nodules in Large-Scale CT Images
Figure 4 for Group-Attention Single-Shot Detector (GA-SSD): Finding Pulmonary Nodules in Large-Scale CT Images
Viaarxiv icon