Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weitang Liu

Can multi-label classification networks know what they don't know?


Sep 29, 2021
Haoran Wang, Weitang Liu, Alex Bocchieri, Yixuan Li

* Paper published at NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MAF-GNN: Multi-adaptive Spatiotemporal-flow Graph Neural Network for Traffic Speed Forecasting


Aug 08, 2021
Yaobin Xu, Weitang Liu, Zhongyi Jiang, Zixuan Xu, Tingyun Mao, Lili Chen, Mingwei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Energy-based Out-of-distribution Detection


Oct 13, 2020
Weitang Liu, Xiaoyun Wang, John D. Owens, Yixuan Li


  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese


Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese


Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Object Segmentation with Explicit Localization Module


Nov 21, 2019
Weitang Liu, Lifeng Wei, James Sharpnack, John D. Owens


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Generative Models Ensemble for Knowledge-Driven Proactive Human-Computer Dialogue Agent


Jul 08, 2019
Zelin Dai, Weitang Liu, Hao Zhang, Minghao Zhu, Long Wang

* 7 pages, 3 figures submitted to journal 

  Access Paper or Ask Questions

Sample-Efficient Deep RL with Generative Adversarial Tree Search


Jun 15, 2018
Kamyar Azizzadenesheli, Brandon Yang, Weitang Liu, Emma Brunskill, Zachary C Lipton, Animashree Anandkumar


  Access Paper or Ask Questions

Object Localization and Motion Transfer learning with Capsules


May 20, 2018
Weitang Liu, Emad Barsoum, John D. Owens


  Access Paper or Ask Questions