Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cong Yu

Quiz-Style Question Generation for News Stories


Feb 18, 2021
Adam D. Lelkes, Vinh Q. Tran, Cong Yu


  Access Paper or Ask Questions

TURL: Table Understanding through Representation Learning


Jun 26, 2020
Xiang Deng, Huan Sun, Alyssa Lees, You Wu, Cong Yu

* Our source code, benchmark, as well as pre-trained models will be available on https://github.com/sunlab-osu/TURL 

  Access Paper or Ask Questions

A Generative Approach to Titling and Clustering Wikipedia Sections


May 22, 2020
Anjalie Field, Sascha Rothe, Simon Baumgartner, Cong Yu, Abe Ittycheriah

* Accepted to WNGT Workshop at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Representative Headlines for News Stories


Feb 01, 2020
Xiaotao Gu, Yuning Mao, Jiawei Han, Jialu Liu, Hongkun Yu, You Wu, Cong Yu, Daniel Finnie, Jiaqi Zhai, Nicholas Zukoski

* WebConf 2020 (WWW 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese


Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese


Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Title Generation for Web Tables


Jun 30, 2018
Braden Hancock, Hongrae Lee, Cong Yu


  Access Paper or Ask Questions