Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lu Li

Towards a Multispectral RGB-IR-UV-D Vision System -- Seeing the Invisible in 3D


Aug 19, 2021
Tanhao Zhang, Luyin Hu, Lu Li, David Navarro-Alarcon


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Reasoning Network for Video-based Commonsense Captioning


Aug 05, 2021
Weijiang Yu, Jian Liang, Lei Ji, Lu Li, Yuejian Fang, Nong Xiao, Nan Duan

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Content-Augmented Feature Pyramid Network with Light Linear Transformers


May 20, 2021
Yongxiang Gu, Xiaolin Qin, Yuncong Peng, Lu Li

* 14 pages,8 figures,3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Minimal Cycle Representatives in Persistent Homology using Linear Programming: an Empirical Study with User's Guide


May 18, 2021
Lu Li, Connor Thompson, Gregory Henselman-Petrusek, Chad Giusti, Lori Ziegelmeier


  Access Paper or Ask Questions

Effects of quantum resources on the statistical complexity of quantum circuits


Feb 05, 2021
Kaifeng Bu, Dax Enshan Koh, Lu Li, Qingxian Luo, Yaobo Zhang

* 6+6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

On the statistical complexity of quantum circuits


Jan 15, 2021
Kaifeng Bu, Dax Enshan Koh, Lu Li, Qingxian Luo, Yaobo Zhang

* 6+19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Gaussian Process Regression Based on Iterative Trimming


Nov 22, 2020
Zhao-Zhou Li, Lu Li, Zhengyi Shao

* 7 pages, 4 figures, 1 table; code available at https://github.com/syrte/robustgp/ 

  Access Paper or Ask Questions

OCNLI: Original Chinese Natural Language Inference


Oct 12, 2020
Hai Hu, Kyle Richardson, Liang Xu, Lu Li, Sandra Kuebler, Lawrence S. Moss

* Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese


Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese


Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

How to Evaluate the Next System: Automatic Dialogue Evaluation from the Perspective of Continual Learning


Dec 10, 2019
Lu Li, Zhongheng He, Xiangyang Zhou, Dianhai Yu

* 10 pages, 4 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatiotemporal Features of Ride-sourcing Services with Fusion Convolutional Network


Apr 15, 2019
Dapeng Zhang, Feng Xiao, Lu Li, Gang Kou


  Access Paper or Ask Questions

MRS-VPR: a multi-resolution sampling based global visual place recognition method


Feb 26, 2019
Peng Yin, Rangaprasad Arun Srivatsan, Yin Chen, Xueqian Li, Hongda Zhang, Lingyun Xu, Lu Li, Zhenzhong Jia, Jianmin Ji, Yuqing He

* 6 pages, 5 figures, ICRA 2019, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Domain Feature Learning Method for Visual Place Recognition


Feb 26, 2019
Peng Yin, Lingyun Xu, Xueqian Li, Chen Yin, Yingli Li, Rangaprasad Arun Srivatsan, Lu Li, Jianmin Ji, Yuqing He

* 6 pages, 5 figures, ICRA 2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

A surgical system for automatic registration, stiffness mapping and dynamic image overlay


Nov 23, 2017
Nicolas Zevallos, Rangaprasad Arun Srivatsan, Hadi Salman, Lu Li, Jianing Qian, Saumya Saxena, Mengyun Xu, Kartik Patath, Howie Choset

* International Symposium on Medical Robotics (ISMR 2018) 

  Access Paper or Ask Questions