Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qianqian Dong

UniST: Unified End-to-end Model for Streaming and Non-streaming Speech Translation


Sep 15, 2021
Qianqian Dong, Yaoming Zhu, Mingxuan Wang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans Neural Speech Translation System for IWSLT 2021


May 16, 2021
Chengqi Zhao, Zhicheng Liu, Jian Tong, Tao Wang, Mingxuan Wang, Rong Ye, Qianqian Dong, Jun Cao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

SDST: Successive Decoding for Speech-to-text Translation


Sep 21, 2020
Qianqian Dong, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Shuang Xu, Bo Xu, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

TED: Triple Supervision Decouples End-to-end Speech-to-text Translation


Sep 21, 2020
Qianqian Dong, Mingxuan Wang, Hao Zhou, Shuang Xu, Bo Xu, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-training Language Model


Mar 05, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUECorpus2020: A Large-scale Chinese Corpus for Pre-trainingLanguage Model


Mar 03, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Qianqian Dong

* 8 pages, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Named Entity Recognition Dataset and Benchmark for Chinese


Jan 20, 2020
Liang Xu, Yu tong, Qianqian Dong, Yixuan Liao, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Caiquan Liu, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CLUENER2020: Fine-grained Name Entity Recognition for Chinese


Jan 13, 2020
Liang Xu, Qianqian Dong, Cong Yu, Yin Tian, Weitang Liu, Lu Li, Xuanwei Zhang

* 6 pages, 5 tables, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions