Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Study on the Integration of Pre-trained SSL, ASR, LM and SLU Models for Spoken Language Understanding


Nov 10, 2022
Yifan Peng, Siddhant Arora, Yosuke Higuchi, Yushi Ueda, Sujay Kumar, Karthik Ganesan, Siddharth Dalmia, Xuankai Chang, Shinji Watanabe

Add code

* Accepted at SLT 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Integration of Speech Recognition, Dereverberation, Beamforming, and Self-Supervised Learning Representation


Oct 19, 2022
Yoshiki Masuyama, Xuankai Chang, Samuele Cornell, Shinji Watanabe, Nobutaka Ono

Add code

* Accepted to IEEE SLT 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SUPERB @ SLT 2022: Challenge on Generalization and Efficiency of Self-Supervised Speech Representation Learning


Oct 16, 2022
Tzu-hsun Feng, Annie Dong, Ching-Feng Yeh, Shu-wen Yang, Tzu-Quan Lin, Jiatong Shi, Kai-Wei Chang, Zili Huang, Haibin Wu, Xuankai Chang, Shinji Watanabe, Abdelrahman Mohamed, Shang-Wen Li, Hung-yi Lee

Add code

* Accepted by 2022 SLT Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ESPnet-SE++: Speech Enhancement for Robust Speech Recognition, Translation, and Understanding


Jul 19, 2022
Yen-Ju Lu, Xuankai Chang, Chenda Li, Wangyou Zhang, Samuele Cornell, Zhaoheng Ni, Yoshiki Masuyama, Brian Yan, Robin Scheibler, Zhong-Qiu Wang, Yu Tsao, Yanmin Qian, Shinji Watanabe

Add code

* To appear in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Two-Pass Low Latency End-to-End Spoken Language Understanding


Jul 14, 2022
Siddhant Arora, Siddharth Dalmia, Xuankai Chang, Brian Yan, Alan Black, Shinji Watanabe

Add code

* INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Muskits: an End-to-End Music Processing Toolkit for Singing Voice Synthesis


May 09, 2022
Jiatong Shi, Shuai Guo, Tao Qian, Nan Huo, Tomoki Hayashi, Yuning Wu, Frank Xu, Xuankai Chang, Huazhe Li, Peter Wu, Shinji Watanabe, Qin Jin

Add code

* Interspeech submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Integration of Speech Recognition, Speech Enhancement, and Self-Supervised Learning Representation


Apr 01, 2022
Xuankai Chang, Takashi Maekaku, Yuya Fujita, Shinji Watanabe

Add code

* Submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Multi-speaker ASR with Independent Vector Analysis


Apr 01, 2022
Robin Scheibler, Wangyou Zhang, Xuankai Chang, Shinji Watanabe, Yanmin Qian

Add code

* Submitted to INTERSPEECH2022. 5 pages, 2 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SUPERB-SG: Enhanced Speech processing Universal PERformance Benchmark for Semantic and Generative Capabilities


Mar 14, 2022
Hsiang-Sheng Tsai, Heng-Jui Chang, Wen-Chin Huang, Zili Huang, Kushal Lakhotia, Shu-wen Yang, Shuyan Dong, Andy T. Liu, Cheng-I Jeff Lai, Jiatong Shi, Xuankai Chang, Phil Hall, Hsuan-Jui Chen, Shang-Wen Li, Shinji Watanabe, Abdelrahman Mohamed, Hung-yi Lee

Add code

* ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Extended Graph Temporal Classification for Multi-Speaker End-to-End ASR


Mar 01, 2022
Xuankai Chang, Niko Moritz, Takaaki Hori, Shinji Watanabe, Jonathan Le Roux

Add code

* To appear in ICASSP2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>