Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Muskits: an End-to-End Music Processing Toolkit for Singing Voice Synthesis


May 09, 2022
Jiatong Shi , Shuai Guo , Tao Qian , Nan Huo , Tomoki Hayashi , Yuning Wu , Frank Xu , Xuankai Chang , Huazhe Li , Peter Wu , Shinji Watanabe , Qin Jin

* Interspeech submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Blockwise Streaming Transformer for Spoken Language Understanding and Simultaneous Speech Translation


Apr 19, 2022
Keqi Deng , Shinji Watanabe , Jiatong Shi , Siddhant Arora

* Submitted to Interspeech2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Combining Spectral and Self-Supervised Features for Low Resource Speech Recognition and Translation


Apr 18, 2022
Dan Berrebbi , Jiatong Shi , Brian Yan , Osbel Lopez-Francisco , Jonathan D. Amith , Shinji Watanabe

* 5 pages, 2 figures, submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SingAug: Data Augmentation for Singing Voice Synthesis with Cycle-consistent Training Strategy


Mar 31, 2022
Shuai Guo , Jiatong Shi , Tao Qian , Shinji Watanabe , Qin Jin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SUPERB-SG: Enhanced Speech processing Universal PERformance Benchmark for Semantic and Generative Capabilities


Mar 14, 2022
Hsiang-Sheng Tsai , Heng-Jui Chang , Wen-Chin Huang , Zili Huang , Kushal Lakhotia , Shu-wen Yang , Shuyan Dong , Andy T. Liu , Cheng-I Jeff Lai , Jiatong Shi , Xuankai Chang , Phil Hall , Hsuan-Jui Chen , Shang-Wen Li , Shinji Watanabe , Abdelrahman Mohamed , Hung-yi Lee

* ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-lingual Transfer for Speech Processing using Acoustic Language Similarity


Nov 02, 2021
Peter Wu , Jiatong Shi , Yifan Zhong , Shinji Watanabe , Alan W Black


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ESPnet2-TTS: Extending the Edge of TTS Research


Oct 15, 2021
Tomoki Hayashi , Ryuichi Yamamoto , Takenori Yoshimura , Peter Wu , Jiatong Shi , Takaaki Saeki , Yooncheol Ju , Yusuke Yasuda , Shinnosuke Takamichi , Shinji Watanabe

* Submitted to ICASSP2022. Demo HP: https://espnet.github.io/icassp2022-tts/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ESPnet-ST IWSLT 2021 Offline Speech Translation System


Jul 06, 2021
Hirofumi Inaguma , Brian Yan , Siddharth Dalmia , Pengcheng Guo , Jiatong Shi , Kevin Duh , Shinji Watanabe

* IWSLT 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SUPERB: Speech processing Universal PERformance Benchmark


May 03, 2021
Shu-wen Yang , Po-Han Chi , Yung-Sung Chuang , Cheng-I Jeff Lai , Kushal Lakhotia , Yist Y. Lin , Andy T. Liu , Jiatong Shi , Xuankai Chang , Guan-Ting Lin , Tzu-Hsien Huang , Wei-Cheng Tseng , Ko-tik Lee , Da-Rong Liu , Zili Huang , Shuyan Dong , Shang-Wen Li , Shinji Watanabe , Abdelrahman Mohamed , Hung-yi Lee

* Submitted to Interspeech 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>