Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ESPnet-SE++: Speech Enhancement for Robust Speech Recognition, Translation, and Understanding


Jul 19, 2022
Yen-Ju Lu, Xuankai Chang, Chenda Li, Wangyou Zhang, Samuele Cornell, Zhaoheng Ni, Yoshiki Masuyama, Brian Yan, Robin Scheibler, Zhong-Qiu Wang, Yu Tsao, Yanmin Qian, Shinji Watanabe

Add code

* To appear in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Multi-speaker ASR with Independent Vector Analysis


Apr 01, 2022
Robin Scheibler, Wangyou Zhang, Xuankai Chang, Shinji Watanabe, Yanmin Qian

Add code

* Submitted to INTERSPEECH2022. 5 pages, 2 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Low-distortion Multi-channel Speech Enhancement: The ESPNet-SE Submission to The L3DAS22 Challenge


Feb 24, 2022
Yen-Ju Lu, Samuele Cornell, Xuankai Chang, Wangyou Zhang, Chenda Li, Zhaoheng Ni, Zhong-Qiu Wang, Shinji Watanabe

Add code

* to be published in IEEE ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Separating Long-Form Speech with Group-Wise Permutation Invariant Training


Nov 17, 2021
Wangyou Zhang, Zhuo Chen, Naoyuki Kanda, Shujie Liu, Jinyu Li, Sefik Emre Eskimez, Takuya Yoshioka, Xiong Xiao, Zhong Meng, Yanmin Qian, Furu Wei

Add code

* 5 pages, 3 figures, 3 tables, submitted to IEEE ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Closing the Gap Between Time-Domain Multi-Channel Speech Enhancement on Real and Simulation Conditions


Oct 27, 2021
Wangyou Zhang, Jing Shi, Chenda Li, Shinji Watanabe, Yanmin Qian

Add code

* 5 pages, 3 figures, accepted by IEEE WASPAA 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Dereverberation, Beamforming, and Speech Recognition with Improved Numerical Stability and Advanced Frontend


Feb 23, 2021
Wangyou Zhang, Christoph Boeddeker, Shinji Watanabe, Tomohiro Nakatani, Marc Delcroix, Keisuke Kinoshita, Tsubasa Ochiai, Naoyuki Kamo, Reinhold Haeb-Umbach, Yanmin Qian

Add code

* 5 pages, 1 figure, accepted by ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plans


Dec 23, 2020
Shinji Watanabe, Florian Boyer, Xuankai Chang, Pengcheng Guo, Tomoki Hayashi, Yosuke Higuchi, Takaaki Hori, Wen-Chin Huang, Hirofumi Inaguma, Naoyuki Kamo, Shigeki Karita, Chenda Li, Jing Shi, Aswin Shanmugam Subramanian, Wangyou Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Multi-speaker Speech Recognition with Transformer


Feb 13, 2020
Xuankai Chang, Wangyou Zhang, Yanmin Qian, Jonathan Le Roux, Shinji Watanabe

Add code

* To appear in ICASSP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MIMO-SPEECH: End-to-End Multi-Channel Multi-Speaker Speech Recognition


Oct 16, 2019
Xuankai Chang, Wangyou Zhang, Yanmin Qian, Jonathan Le Roux, Shinji Watanabe

Add code

* Accepted at ASRU 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>