Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaotian Hao

Towards robust and domain agnostic reinforcement learning competitions


Jun 07, 2021
William Hebgen Guss, Stephanie Milani, Nicholay Topin, Brandon Houghton, Sharada Mohanty, Andrew Melnik, Augustin Harter, Benoit Buschmaas, Bjarne Jaster, Christoph Berganski, Dennis Heitkamp, Marko Henning, Helge Ritter, Chengjie Wu, Xiaotian Hao, Yiming Lu, Hangyu Mao, Yihuan Mao, Chao Wang, Michal Opanowicz, Anssi Kanervisto, Yanick Schraner, Christian Scheller, Xiren Zhou, Lu Liu, Daichi Nishio, Toi Tsuneda, Karolis Ramanauskas, Gabija Juceviciute

* 20 pages, several figures, published PMLR 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

From Few to More: Large-scale Dynamic Multiagent Curriculum Learning


Sep 06, 2019
Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Action Semantics Network: Considering the Effects of Actions in Multiagent Systems


Jul 26, 2019
Weixun Wang, Tianpei Yang Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions