Alert button
Picture for Yi Ma

Yi Ma

Alert button

Fine-Tuning Large Vision-Language Models as Decision-Making Agents via Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2024
Yuexiang Zhai, Hao Bai, Zipeng Lin, Jiayi Pan, Shengbang Tong, Yifei Zhou, Alane Suhr, Saining Xie, Yann LeCun, Yi Ma, Sergey Levine

Viaarxiv icon

Masked Completion via Structured Diffusion with White-Box Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Druv Pai, Ziyang Wu, Sam Buchanan, Yaodong Yu, Yi Ma

Viaarxiv icon

Ctrl123: Consistent Novel View Synthesis via Closed-Loop Transcription

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Hongxiang Zhao, Xili Dai, Jianan Wang, Shengbang Tong, Jingyuan Zhang, Weida Wang, Lei Zhang, Yi Ma

Figure 1 for Ctrl123: Consistent Novel View Synthesis via Closed-Loop Transcription
Figure 2 for Ctrl123: Consistent Novel View Synthesis via Closed-Loop Transcription
Figure 3 for Ctrl123: Consistent Novel View Synthesis via Closed-Loop Transcription
Figure 4 for Ctrl123: Consistent Novel View Synthesis via Closed-Loop Transcription
Viaarxiv icon

Differentially Private Representation Learning via Image Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Tom Sander, Yaodong Yu, Maziar Sanjabi, Alain Durmus, Yi Ma, Kamalika Chaudhuri, Chuan Guo

Figure 1 for Differentially Private Representation Learning via Image Captioning
Figure 2 for Differentially Private Representation Learning via Image Captioning
Figure 3 for Differentially Private Representation Learning via Image Captioning
Figure 4 for Differentially Private Representation Learning via Image Captioning
Viaarxiv icon

Bit Rate Matching Algorithm Optimization in JPEG-AI Verification Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Panqi Jia, A. Burakhan Koyuncu, Jue Mao, Ze Cui, Yi Ma, Tiansheng Guo, Timofey Solovyev, Alexander Karabutov, Yin Zhao, Jing Wang, Elena Alshina, Andre Kaup

Viaarxiv icon

Gen4Gen: Generative Data Pipeline for Generative Multi-Concept Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Chun-Hsiao Yeh, Ta-Ying Cheng, He-Yen Hsieh, Chuan-En Lin, Yi Ma, Andrew Markham, Niki Trigoni, H. T. Kung, Yubei Chen

Viaarxiv icon

Iterative Inversion of (ELAA-)MIMO Channels Using Symmetric Rank-$1$ Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Jinfei Wang, Yi Ma, Rahim Tafazolli

Viaarxiv icon

Uni-RLHF: Universal Platform and Benchmark Suite for Reinforcement Learning with Diverse Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Yifu Yuan, Jianye Hao, Yi Ma, Zibin Dong, Hebin Liang, Jinyi Liu, Zhixin Feng, Kai Zhao, Yan Zheng

Viaarxiv icon

Near-Field Fading Channel Modeling for ELAAs: From Communication to ISAC

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Jiuyu Liu, Yi Ma, Ahmed Elzanaty, Rahim Tafazolli

Viaarxiv icon

Eyes Wide Shut? Exploring the Visual Shortcomings of Multimodal LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Shengbang Tong, Zhuang Liu, Yuexiang Zhai, Yi Ma, Yann LeCun, Saining Xie

Viaarxiv icon