Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting


Mar 13, 2023
Jiahao Xie, Wei Xu, Dingkang Liang, Zhanyu Ma, Kongming Liang, Weidong Liu, Rui Wang, Ling Jin

Add code

* Accepted by ICASSP 2023. The code will be available at https://github.com/PRIS-CV/MSSRM.git 

   Access Paper or Ask Questions

DDS3D: Dense Pseudo-Labels with Dynamic Threshold for Semi-Supervised 3D Object Detection


Mar 10, 2023
Jingyu Li, Zhe Liu, Jinghua Hou, Dingkang Liang

Add code

* Accepted for publication in 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 

   Access Paper or Ask Questions

When Counting Meets HMER: Counting-Aware Network for Handwritten Mathematical Expression Recognition


Jul 23, 2022
Bohan Li, Ye Yuan, Dingkang Liang, Xiao Liu, Zhilong Ji, Jinfeng Bai, Wenyu Liu, Xiang Bai

Add code

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Benchmark Datasets for Amharic Scene Text Detection and Recognition


Mar 23, 2022
Wondimu Dikubab, Dingkang Liang, Minghui Liao, Xiang Bai

Add code

* 2 pages 1 figure 1 supplementary document 

   Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Transformer Model for Crowd Localization


Feb 26, 2022
Dingkang Liang, Wei Xu, Xiang Bai

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

Add code

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

   Access Paper or Ask Questions

TransCrowd: Weakly-Supervised Crowd Counting with Transformer


Apr 19, 2021
Dingkang Liang, Xiwu Chen, Wei Xu, Yu Zhou, Xiang Bai

Add code

* Teach Report. Code is available at https://github.com/dk-liang/TransCrowd 

   Access Paper or Ask Questions

Focal Inverse Distance Transform Maps for Crowd Localization and Counting in Dense Crowd


Mar 18, 2021
Dingkang Liang, Wei Xu, Yingying Zhu, Yu Zhou

Add code

* The code and models are available at https://github.com/dk-liang/FIDTM 

   Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Distance Transform Maps for Crowd Counting and People Localization in Dense Crowd


Feb 16, 2021
Dingkang Liang, Wei Xu, Yingying Zhu, Yu Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dilated-Scale-Aware Attention ConvNet For Multi-Class Object Counting


Dec 15, 2020
Wei Xu, Dingkang Liang, Yixiao Zheng, Zhanyu Ma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>