Alert button
Picture for Dingkang Liang

Dingkang Liang

Alert button

PointMamba: A Simple State Space Model for Point Cloud Analysis

Feb 16, 2024
Dingkang Liang, Xin Zhou, Xinyu Wang, Xingkui Zhu, Wei Xu, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Xiang Bai

Viaarxiv icon

You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection

Jan 27, 2024
Kaixin Xiong, Dingyuan Zhang, Dingkang Liang, Zhe Liu, Hongcheng Yang, Wondimu Dikubab, Jianwei Cheng, Xiang Bai

Figure 1 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for You Only Look Bottom-Up for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

A Discrepancy Aware Framework for Robust Anomaly Detection

Oct 11, 2023
Yuxuan Cai, Dingkang Liang, Dongliang Luo, Xinwei He, Xin Yang, Xiang Bai

Figure 1 for A Discrepancy Aware Framework for Robust Anomaly Detection
Figure 2 for A Discrepancy Aware Framework for Robust Anomaly Detection
Figure 3 for A Discrepancy Aware Framework for Robust Anomaly Detection
Figure 4 for A Discrepancy Aware Framework for Robust Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes

Sep 05, 2023
Xin Zhou, Jinghua Hou, Tingting Yao, Dingkang Liang, Zhe Liu, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Jianwei Cheng, Xiang Bai

Figure 1 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Figure 2 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Figure 3 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Figure 4 for Diffusion-based 3D Object Detection with Random Boxes
Viaarxiv icon

SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model

Jun 04, 2023
Dingyuan Zhang, Dingkang Liang, Hongcheng Yang, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Zhe Liu, Xiang Bai

Figure 1 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Figure 2 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Figure 3 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Figure 4 for SAM3D: Zero-Shot 3D Object Detection via Segment Anything Model
Viaarxiv icon

Visual Information Extraction in the Wild: Practical Dataset and End-to-end Solution

May 12, 2023
Jianfeng Kuang, Wei Hua, Dingkang Liang, Mingkun Yang, Deqiang Jiang, Bo Ren, Yu Zhou, Xiang Bai

Figure 1 for Visual Information Extraction in the Wild: Practical Dataset and End-to-end Solution
Figure 2 for Visual Information Extraction in the Wild: Practical Dataset and End-to-end Solution
Figure 3 for Visual Information Extraction in the Wild: Practical Dataset and End-to-end Solution
Figure 4 for Visual Information Extraction in the Wild: Practical Dataset and End-to-end Solution
Viaarxiv icon

SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection

Apr 10, 2023
Wei Hua, Dingkang Liang, Jingyu Li, Xiaolong Liu, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Xiang Bai

Figure 1 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Figure 2 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Figure 3 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Figure 4 for SOOD: Towards Semi-Supervised Oriented Object Detection
Viaarxiv icon

CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model

Apr 09, 2023
Dingkang Liang, Jiahao Xie, Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Wei Xu, Xiang Bai

Figure 1 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Figure 2 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Figure 3 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Figure 4 for CrowdCLIP: Unsupervised Crowd Counting via Vision-Language Model
Viaarxiv icon

Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting

Mar 13, 2023
Jiahao Xie, Wei Xu, Dingkang Liang, Zhanyu Ma, Kongming Liang, Weidong Liu, Rui Wang, Ling Jin

Figure 1 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Figure 2 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Figure 3 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Figure 4 for Super-Resolution Information Enhancement For Crowd Counting
Viaarxiv icon

DDS3D: Dense Pseudo-Labels with Dynamic Threshold for Semi-Supervised 3D Object Detection

Mar 10, 2023
Jingyu Li, Zhe Liu, Jinghua Hou, Dingkang Liang

Figure 1 for DDS3D: Dense Pseudo-Labels with Dynamic Threshold for Semi-Supervised 3D Object Detection
Figure 2 for DDS3D: Dense Pseudo-Labels with Dynamic Threshold for Semi-Supervised 3D Object Detection
Figure 3 for DDS3D: Dense Pseudo-Labels with Dynamic Threshold for Semi-Supervised 3D Object Detection
Figure 4 for DDS3D: Dense Pseudo-Labels with Dynamic Threshold for Semi-Supervised 3D Object Detection
Viaarxiv icon