Alert button
Picture for Xingqian Xu

Xingqian Xu

Alert button

OpenBias: Open-set Bias Detection in Text-to-Image Generative Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Moreno D'Incà, Elia Peruzzo, Massimiliano Mancini, Dejia Xu, Vidit Goel, Xingqian Xu, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Nicu Sebe

Viaarxiv icon

VASE: Object-Centric Appearance and Shape Manipulation of Real Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Elia Peruzzo, Vidit Goel, Dejia Xu, Xingqian Xu, Yifan Jiang, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Nicu Sebe

Viaarxiv icon

Smooth Diffusion: Crafting Smooth Latent Spaces in Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Jiayi Guo, Xingqian Xu, Yifan Pu, Zanlin Ni, Chaofei Wang, Manushree Vasu, Shiji Song, Gao Huang, Humphrey Shi

Viaarxiv icon

Interactive Neural Painting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2023
Elia Peruzzo, Willi Menapace, Vidit Goel, Federica Arrigoni, Hao Tang, Xingqian Xu, Arman Chopikyan, Nikita Orlov, Yuxiao Hu, Humphrey Shi, Nicu Sebe, Elisa Ricci

Figure 1 for Interactive Neural Painting
Figure 2 for Interactive Neural Painting
Figure 3 for Interactive Neural Painting
Figure 4 for Interactive Neural Painting
Viaarxiv icon

Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Dejia Xu, Xingqian Xu, Wenyan Cong, Humphrey Shi, Zhangyang Wang

Figure 1 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Figure 2 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Figure 3 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Figure 4 for Reference-based Painterly Inpainting via Diffusion: Crossing the Wild Reference Domain Gap
Viaarxiv icon

Prompt-Free Diffusion: Taking "Text" out of Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Xingqian Xu, Jiayi Guo, Zhangyang Wang, Gao Huang, Irfan Essa, Humphrey Shi

Figure 1 for Prompt-Free Diffusion: Taking "Text" out of Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for Prompt-Free Diffusion: Taking "Text" out of Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for Prompt-Free Diffusion: Taking "Text" out of Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for Prompt-Free Diffusion: Taking "Text" out of Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon

Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Jiayi Guo, Chaofei Wang, You Wu, Eric Zhang, Kai Wang, Xingqian Xu, Shiji Song, Humphrey Shi, Gao Huang

Figure 1 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Figure 2 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Figure 3 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Figure 4 for Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning
Viaarxiv icon

Forget-Me-Not: Learning to Forget in Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2023
Eric Zhang, Kai Wang, Xingqian Xu, Zhangyang Wang, Humphrey Shi

Figure 1 for Forget-Me-Not: Learning to Forget in Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for Forget-Me-Not: Learning to Forget in Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for Forget-Me-Not: Learning to Forget in Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for Forget-Me-Not: Learning to Forget in Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon

Versatile Diffusion: Text, Images and Variations All in One Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2022
Xingqian Xu, Zhangyang Wang, Eric Zhang, Kai Wang, Humphrey Shi

Figure 1 for Versatile Diffusion: Text, Images and Variations All in One Diffusion Model
Figure 2 for Versatile Diffusion: Text, Images and Variations All in One Diffusion Model
Figure 3 for Versatile Diffusion: Text, Images and Variations All in One Diffusion Model
Figure 4 for Versatile Diffusion: Text, Images and Variations All in One Diffusion Model
Viaarxiv icon

StyleNAT: Giving Each Head a New Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2022
Steven Walton, Ali Hassani, Xingqian Xu, Zhangyang Wang, Humphrey Shi

Figure 1 for StyleNAT: Giving Each Head a New Perspective
Figure 2 for StyleNAT: Giving Each Head a New Perspective
Figure 3 for StyleNAT: Giving Each Head a New Perspective
Figure 4 for StyleNAT: Giving Each Head a New Perspective
Viaarxiv icon