Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ziyang Wu

How Low Can We Go: Trading Memory for Error in Low-Precision Training


Jun 18, 2021
Chengrun Yang, Ziyang Wu, Jerry Chee, Christopher De Sa, Madeleine Udell


  Access Paper or Ask Questions

TenIPS: Inverse Propensity Sampling for Tensor Completion


Jan 01, 2021
Chengrun Yang, Lijun Ding, Ziyang Wu, Madeleine Udell


  Access Paper or Ask Questions

Incremental Learning via Rate Reduction


Nov 30, 2020
Ziyang Wu, Christina Baek, Chong You, Yi Ma


  Access Paper or Ask Questions

Efficient AutoML Pipeline Search with Matrix and Tensor Factorization


Jun 07, 2020
Chengrun Yang, Jicong Fan, Ziyang Wu, Madeleine Udell

* This is an extended version of AutoML Pipeline Selection: Efficiently Navigating the Combinatorial Space (DOI: 10.1145/3394486.3403197) at KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PARN: Position-Aware Relation Networks for Few-Shot Learning


Sep 10, 2019
Ziyang Wu, Yuwei Li, Lihua Guo, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions