Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tie-Yan Liu

Curriculum Offline Imitation Learning


Nov 03, 2021
Minghuan Liu, Hanye Zhao, Zhengyu Yang, Jian Shen, Weinan Zhang, Li Zhao, Tie-Yan Liu

* 19 pages (7 pages of supplementary), 11 figures. Published at 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Information-theoretical Generalization Bounds via Anisotropic Noise in SGLD


Nov 03, 2021
Bohan Wang, Huishuai Zhang, Jieyu Zhang, Qi Meng, Wei Chen, Tie-Yan Liu

* Accepted by Neurips 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Indiscriminate Poisoning Attacks Are Shortcuts


Nov 01, 2021
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model


Oct 29, 2021
Liang He, Shizhuo Zhang, Lijun Wu, Huanhuan Xia, Fusong Ju, He Zhang, Siyuan Liu, Yingce Xia, Jianwei Zhu, Pan Deng, Bin Shao, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Regularization for Addressing Causal Confusion in Imitation Learning


Oct 27, 2021
Jongjin Park, Younggyo Seo, Chang Liu, Li Zhao, Tao Qin, Jinwoo Shin, Tie-Yan Liu

* NeurIPS 2021. First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Equivariant vector field network for many-body system modeling


Oct 26, 2021
Weitao Du, He Zhang, Yuanqi Du, Qi Meng, Wei Chen, Bin Shao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

HIST: A Graph-based Framework for Stock Trend Forecasting via Mining Concept-Oriented Shared Information


Oct 26, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Lewen Wang, Yingce Xia, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Distributional Reinforcement Learning for Multi-Dimensional Reward Functions


Oct 26, 2021
Pushi Zhang, Xiaoyu Chen, Li Zhao, Wei Xiong, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FastCorrect 2: Fast Error Correction on Multiple Candidates for Automatic Speech Recognition


Oct 18, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Rui Wang, Linchen Zhu, Jin Xu, Wenjie Liu, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Edward Lin, Tie-Yan Liu

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Drug-target Interaction Prediction with Intermolecular Graph Transformer


Oct 15, 2021
Siyuan Liu, Yusong Wang, Tong Wang, Yifan Deng, Liang He, Bin Shao, Jian Yin, Nanning Zheng, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Drug-Target Interaction Knowledge from Biomedical Literature


Sep 27, 2021
Yutai Hou, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Yang Fan, Jinhua Zhu, Wanxiang Che, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

TeleMelody: Lyric-to-Melody Generation with a Template-Based Two-Stage Method


Sep 20, 2021
Zeqian Ju, Peiling Lu, Xu Tan, Rui Wang, Chen Zhang, Songruoyao Wu, Kejun Zhang, Xiangyang Li, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Instance-wise Graph-based Framework for Multivariate Time Series Forecasting


Sep 14, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Analyzing and Mitigating Interference in Neural Architecture Search


Aug 29, 2021
Jin Xu, Xu Tan, Kaitao Song, Renqian Luo, Yichong Leng, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

On the Generative Utility of Cyclic Conditionals


Aug 03, 2021
Chang Liu, Haoyue Tang, Tao Qin, Jintao Wang, Tie-Yan Liu

* More related work discussed, more synthetic results shown, improved presentation 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Neural Speech Synthesis


Jul 23, 2021
Xu Tan, Tao Qin, Frank Soong, Tie-Yan Liu

* A comprehensive survey on TTS, 63 pages, 18 tables, 7 figures, 457 references 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Low-Resource Neural Machine Translation


Jul 09, 2021
Rui Wang, Xu Tan, Renqian Luo, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* A short version has been submitted to IJCAI2021 Survey Track on Feb. 26th, 2021, accepted on Apr. 16th, 2021. 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech 3: Adaptive Text to Speech for Spontaneous Style


Jul 06, 2021
Yuzi Yan, Xu Tan, Bohan Li, Guangyan Zhang, Tao Qin, Sheng Zhao, Yuan Shen, Wei-Qiang Zhang, Tie-Yan Liu

* Accepted by INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Causally Invariant Predictor with Shift-Robustness


Jul 05, 2021
Xiangyu Zheng, Xinwei Sun, Wei Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

DeepRapper: Neural Rap Generation with Rhyme and Rhythm Modeling


Jul 05, 2021
Lanqing Xue, Kaitao Song, Duocai Wu, Xu Tan, Nevin L. Zhang, Tao Qin, Wei-Qiang Zhang, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Supervised Off-Policy Ranking


Jul 03, 2021
Yue Jin, Yue Zhang, Tao Qin, Xudong Zhang, Jian Yuan, Houqiang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Regularized OFU: an Efficient UCB Estimator forNon-linear Contextual Bandit


Jun 29, 2021
Yichi Zhou, Shihong Song, Huishuai Zhang, Jun Zhu, Wei Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks


Jun 28, 2021
Xiaobo Liang, Lijun Wu, Juntao Li, Yue Wang, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Min Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Private Learning via Low-rank Reparametrization


Jun 28, 2021
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu

* Published as a conference paper in International Conference on Machine Learning (ICML 2021). Source code available at https://github.com/dayu11/Differentially-Private-Deep-Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Stable, Fast and Accurate: Kernelized Attention with Relative Positional Encoding


Jun 23, 2021
Shengjie Luo, Shanda Li, Tianle Cai, Di He, Dinglan Peng, Shuxin Zheng, Guolin Ke, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* Preprint. Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions