Alert button
Picture for Lijun Wu

Lijun Wu

Alert button

BioT5+: Towards Generalized Biological Understanding with IUPAC Integration and Multi-task Tuning

Feb 27, 2024
Qizhi Pei, Lijun Wu, Kaiyuan Gao, Xiaozhuan Liang, Yin Fang, Jinhua Zhu, Shufang Xie, Tao Qin, Rui Yan

Viaarxiv icon

AgentMixer: Multi-Agent Correlated Policy Factorization

Jan 16, 2024
Zhiyuan Li, Wenshuai Zhao, Lijun Wu, Joni Pajarinen

Viaarxiv icon

BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations

Oct 17, 2023
Qizhi Pei, Wei Zhang, Jinhua Zhu, Kehan Wu, Kaiyuan Gao, Lijun Wu, Yingce Xia, Rui Yan

Figure 1 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Figure 2 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Figure 3 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Figure 4 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Viaarxiv icon

FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding

Oct 17, 2023
Qizhi Pei, Kaiyuan Gao, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Kun He, Tie-Yan Liu, Rui Yan

Figure 1 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Figure 2 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Figure 3 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Figure 4 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Viaarxiv icon

Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval

Jun 07, 2023
Shufang Xie, Rui Yan, Junliang Guo, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin

Figure 1 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Figure 2 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Figure 3 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Figure 4 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Viaarxiv icon

MolXPT: Wrapping Molecules with Text for Generative Pre-training

May 26, 2023
Zequn Liu, Wei Zhang, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Tao Qin, Ming Zhang, Tie-Yan Liu

Figure 1 for MolXPT: Wrapping Molecules with Text for Generative Pre-training
Figure 2 for MolXPT: Wrapping Molecules with Text for Generative Pre-training
Figure 3 for MolXPT: Wrapping Molecules with Text for Generative Pre-training
Figure 4 for MolXPT: Wrapping Molecules with Text for Generative Pre-training
Viaarxiv icon