Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unified 2D and 3D Pre-Training of Molecular Representations


Jul 14, 2022
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* KDD-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RetroGraph: Retrosynthetic Planning with Graph Search


Jun 23, 2022
Shufang Xie, Rui Yan, Peng Han, Yingce Xia, Lijun Wu, Chenjuan Guo, Bin Yang, Tao Qin

* KDD2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SMT-DTA: Improving Drug-Target Affinity Prediction with Semi-supervised Multi-task Training


Jun 22, 2022
Qizhi Pei, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Haiguang Liu, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey on Non-Autoregressive Generation for Neural Machine Translation and Beyond


Apr 20, 2022
Yisheng Xiao, Lijun Wu, Junliang Guo, Juntao Li, Min Zhang, Tao Qin, Tie-yan Liu

* 25 pages, 11 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Mutually Reinforced Framework for Pretrained Sentence Embeddings


Feb 28, 2022
Junhan Yang, Zheng Liu, Shitao Xiao, Jianxun Lian, Lijun Wu, Defu Lian, Guangzhong Sun, Xing Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Relation Discovery and Utilization in Multi-Entity Time Series Forecasting


Feb 18, 2022
Lin Huang, Lijun Wu, Jia Zhang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AF$_2$: Adaptive Focus Framework for Aerial Imagery Segmentation


Feb 18, 2022
Lin Huang, Qiyuan Dong, Lijun Wu, Jia Zhang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Direct Molecular Conformation Generation


Feb 03, 2022
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Chang Liu, Lijun Wu, Shufang Xie, Tong Wang, Yusong Wang, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

C$^2$-Rec: An Effective Consistency Constraint for Sequential Recommendation


Dec 13, 2021
Chong Liu, Xiaoyang Liu, Rongqin Zheng, Lixin Zhang, Xiaobo Liang, Juntao Li, Lijun Wu, Min Zhang, Leyu Lin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

How to Leverage Multimodal EHR Data for Better Medical Predictions?


Oct 29, 2021
Bo Yang, Lijun Wu

* Accepted by EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>