Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Multimodal Analogical Reasoning over Knowledge Graphs


Oct 01, 2022
Ningyu Zhang, Lei Li, Xiang Chen, Xiaozhuan Liang, Shumin Deng, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning


May 29, 2022
Xiang Chen, Lei Li, Ningyu Zhang, Xiaozhuan Liang, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Relphormer: Relational Graph Transformer for Knowledge Graph Representation


May 24, 2022
Zhen Bi, Siyuan Cheng, Ningyu Zhang, Xiaozhuan Liang, Feiyu Xiong, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contrastive Demonstration Tuning for Pre-trained Language Models


Apr 18, 2022
Xiaozhuan Liang, Ningyu Zhang, Siyuan Cheng, Zhen Bi, Zhenru Zhang, Chuanqi Tan, Songfang Huang, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population


Jan 24, 2022
Ningyu Zhang, Xin Xu, Liankuan Tao, Haiyang Yu, Hongbin Ye, Xin Xie, Xiang Chen, Zhoubo Li, Lei Li, Xiaozhuan Liang, Yunzhi Yao, Shumin Deng, Wen Zhang, Zhenru Zhang, Chuanqi Tan, Fei Huang, Guozhou Zheng, Huajun Chen

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OntoProtein: Protein Pretraining With Gene Ontology Embedding


Jan 23, 2022
Ningyu Zhang, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Siyuan Cheng, Haosen Hong, Shumin Deng, Jiazhang Lian, Qiang Zhang, Huajun Chen

* Accepted by ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email