Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unified 2D and 3D Pre-Training of Molecular Representations


Jul 14, 2022
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* KDD-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RetroGraph: Retrosynthetic Planning with Graph Search


Jun 23, 2022
Shufang Xie, Rui Yan, Peng Han, Yingce Xia, Lijun Wu, Chenjuan Guo, Bin Yang, Tao Qin

* KDD2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SMT-DTA: Improving Drug-Target Affinity Prediction with Semi-supervised Multi-task Training


Jun 22, 2022
Qizhi Pei, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Haiguang Liu, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Direct Molecular Conformation Generation


Feb 03, 2022
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Chang Liu, Lijun Wu, Shufang Xie, Tong Wang, Yusong Wang, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DDG-DA: Data Distribution Generation for Predictable Concept Drift Adaptation


Jan 11, 2022
Wendi Li, Xiao Yang, Weiqing Liu, Yingce Xia, Jiang Bian

* Accepted by AAAI'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SHGNN: Structure-Aware Heterogeneous Graph Neural Network


Dec 14, 2021
Wentao Xu, Yingce Xia, Weiqing Liu, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model


Oct 29, 2021
Liang He, Shizhuo Zhang, Lijun Wu, Huanhuan Xia, Fusong Ju, He Zhang, Siyuan Liu, Yingce Xia, Jianwei Zhu, Pan Deng, Bin Shao, Tao Qin, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HIST: A Graph-based Framework for Stock Trend Forecasting via Mining Concept-Oriented Shared Information


Oct 26, 2021
Wentao Xu, Weiqing Liu, Lewen Wang, Yingce Xia, Jiang Bian, Jian Yin, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Discovering Drug-Target Interaction Knowledge from Biomedical Literature


Sep 27, 2021
Yutai Hou, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Yang Fan, Jinhua Zhu, Wanxiang Che, Tao Qin, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dual-view Molecule Pre-training


Jun 17, 2021
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>