Alert button
Picture for Kaiyuan Gao

Kaiyuan Gao

Alert button

FABind+: Enhancing Molecular Docking through Improved Pocket Prediction and Pose Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Kaiyuan Gao, Qizhi Pei, Jinhua Zhu, Kun He, Lijun Wu

Figure 1 for FABind+: Enhancing Molecular Docking through Improved Pocket Prediction and Pose Generation
Figure 2 for FABind+: Enhancing Molecular Docking through Improved Pocket Prediction and Pose Generation
Figure 3 for FABind+: Enhancing Molecular Docking through Improved Pocket Prediction and Pose Generation
Figure 4 for FABind+: Enhancing Molecular Docking through Improved Pocket Prediction and Pose Generation
Viaarxiv icon

Leveraging Biomolecule and Natural Language through Multi-Modal Learning: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Qizhi Pei, Lijun Wu, Kaiyuan Gao, Jinhua Zhu, Yue Wang, Zun Wang, Tao Qin, Rui Yan

Figure 1 for Leveraging Biomolecule and Natural Language through Multi-Modal Learning: A Survey
Figure 2 for Leveraging Biomolecule and Natural Language through Multi-Modal Learning: A Survey
Figure 3 for Leveraging Biomolecule and Natural Language through Multi-Modal Learning: A Survey
Figure 4 for Leveraging Biomolecule and Natural Language through Multi-Modal Learning: A Survey
Viaarxiv icon

BioT5+: Towards Generalized Biological Understanding with IUPAC Integration and Multi-task Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Qizhi Pei, Lijun Wu, Kaiyuan Gao, Xiaozhuan Liang, Yin Fang, Jinhua Zhu, Shufang Xie, Tao Qin, Rui Yan

Viaarxiv icon

BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Qizhi Pei, Wei Zhang, Jinhua Zhu, Kehan Wu, Kaiyuan Gao, Lijun Wu, Yingce Xia, Rui Yan

Figure 1 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Figure 2 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Figure 3 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Figure 4 for BioT5: Enriching Cross-modal Integration in Biology with Chemical Knowledge and Natural Language Associations
Viaarxiv icon

FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Qizhi Pei, Kaiyuan Gao, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Kun He, Tie-Yan Liu, Rui Yan

Figure 1 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Figure 2 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Figure 3 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Figure 4 for FABind: Fast and Accurate Protein-Ligand Binding
Viaarxiv icon

Examining User-Friendly and Open-Sourced Large GPT Models: A Survey on Language, Multimodal, and Scientific GPT Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 27, 2023
Kaiyuan Gao, Sunan He, Zhenyu He, Jiacheng Lin, QiZhi Pei, Jie Shao, Wei Zhang

Figure 1 for Examining User-Friendly and Open-Sourced Large GPT Models: A Survey on Language, Multimodal, and Scientific GPT Models
Figure 2 for Examining User-Friendly and Open-Sourced Large GPT Models: A Survey on Language, Multimodal, and Scientific GPT Models
Figure 3 for Examining User-Friendly and Open-Sourced Large GPT Models: A Survey on Language, Multimodal, and Scientific GPT Models
Figure 4 for Examining User-Friendly and Open-Sourced Large GPT Models: A Survey on Language, Multimodal, and Scientific GPT Models
Viaarxiv icon