Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinhua Zhu

Discovering Drug-Target Interaction Knowledge from Biomedical Literature


Sep 27, 2021
Yutai Hou, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Yang Fan, Jinhua Zhu, Wanxiang Che, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dual-view Molecule Pre-training


Jun 17, 2021
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

IOT: Instance-wise Layer Reordering for Transformer Structures


Mar 05, 2021
Jinhua Zhu, Lijun Wu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted at ICLR-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Return-Based Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Feb 22, 2021
Guoqing Liu, Chuheng Zhang, Li Zhao, Tao Qin, Jinhua Zhu, Jian Li, Nenghai Yu, Tie-Yan Liu

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating BERT into Neural Machine Translation


Feb 17, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Di He, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICLR-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Microsoft Research Asia's Systems for WMT19


Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

  Access Paper or Ask Questions

Soft Contextual Data Augmentation for Neural Machine Translation


May 25, 2019
Jinhua Zhu, Fei Gao, Lijun Wu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Xueqi Cheng, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2019 as short paper 

  Access Paper or Ask Questions