Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Li Zhao

Senior Member, IEEE

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning

Apr 01, 2020
Junjie Li, Sotetsu Koyamada, Qiwei Ye, Guoqing Liu, Chao Wang, Ruihan Yang, Li Zhao, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Hsiao-Wuen Hon


  Access Paper or Ask Questions

Fully Parameterized Quantile Function for Distributional Reinforcement Learning

Nov 16, 2019
Derek Yang, Li Zhao, Zichuan Lin, Tao Qin, Jiang Bian, Tieyan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Distributional Reward Decomposition for Reinforcement Learning

Nov 06, 2019
Zichuan Lin, Li Zhao, Derek Yang, Tao Qin, Guangwen Yang, Tie-Yan Liu

* NeurlPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Neural Machine Translation

Sep 30, 2018
Lijun Wu, Yingce Xia, Li Zhao, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* ACML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Relation Classification from Noisy Data

Aug 24, 2018
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Somoclu: An Efficient Parallel Library for Self-Organizing Maps

Jun 09, 2017
Peter Wittek, Shi Chao Gao, Ik Soo Lim, Li Zhao

* Journal of Statistical Software, 78(9), 1-21 (2017) 
* 26 pages, 9 figures. The code is available at https://peterwittek.github.io/somoclu/ 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Compressed Repetitive Gapped Sequential Patterns Efficiently

Jun 04, 2009
Yongxin Tong, Li Zhao, Dan Yu, Shilong Ma, Ke Xu

* The 5th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA2009) 
* 19 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions