Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Zhao

Li Zhao

Senior Member, IEEE

Return-Based Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Feb 22, 2021
Guoqing Liu, Chuheng Zhang, Li Zhao, Tao Qin, Jinhua Zhu, Jian Li, Nenghai Yu, Tie-Yan Liu

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-stream Convolutional Neural Network for Micro-expression Recognition Using Optical Flow and EVM


Nov 10, 2020
Jinming Liu, Ke Li, Baolin Song, Li Zhao

* ICEIC 2020, Barcelona, Spain, January 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge


Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning


Apr 01, 2020
Junjie Li, Sotetsu Koyamada, Qiwei Ye, Guoqing Liu, Chao Wang, Ruihan Yang, Li Zhao, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Hsiao-Wuen Hon


  Access Paper or Ask Questions

Fully Parameterized Quantile Function for Distributional Reinforcement Learning


Nov 16, 2019
Derek Yang, Li Zhao, Zichuan Lin, Tao Qin, Jiang Bian, Tieyan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Distributional Reward Decomposition for Reinforcement Learning


Nov 06, 2019
Zichuan Lin, Li Zhao, Derek Yang, Tao Qin, Guangwen Yang, Tie-Yan Liu

* NeurlPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Neural Machine Translation


Sep 30, 2018
Lijun Wu, Yingce Xia, Li Zhao, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* ACML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Relation Classification from Noisy Data


Aug 24, 2018
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Somoclu: An Efficient Parallel Library for Self-Organizing Maps


Jun 09, 2017
Peter Wittek, Shi Chao Gao, Ik Soo Lim, Li Zhao

* Journal of Statistical Software, 78(9), 1-21 (2017) 
* 26 pages, 9 figures. The code is available at https://peterwittek.github.io/somoclu/ 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Compressed Repetitive Gapped Sequential Patterns Efficiently


Jun 04, 2009
Yongxin Tong, Li Zhao, Dan Yu, Shilong Ma, Ke Xu

* The 5th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA2009) 
* 19 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions