Alert button
Picture for Changzhi Sun

Changzhi Sun

Alert button

Unlearning with Fisher Masking

Oct 09, 2023
Yufang Liu, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Aimin Zhou

Figure 1 for Unlearning with Fisher Masking
Figure 2 for Unlearning with Fisher Masking
Figure 3 for Unlearning with Fisher Masking
Figure 4 for Unlearning with Fisher Masking
Viaarxiv icon

ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base

May 10, 2023
Siyu Yuan, Jiangjie Chen, Changzhi Sun, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Deqing Yang

Figure 1 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Figure 2 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Figure 3 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Figure 4 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Viaarxiv icon

HIORE: Leveraging High-order Interactions for Unified Entity Relation Extraction

May 07, 2023
Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Lei Li, Junchi Yan, Hao Zhou

Figure 1 for HIORE: Leveraging High-order Interactions for Unified Entity Relation Extraction
Figure 2 for HIORE: Leveraging High-order Interactions for Unified Entity Relation Extraction
Figure 3 for HIORE: Leveraging High-order Interactions for Unified Entity Relation Extraction
Figure 4 for HIORE: Leveraging High-order Interactions for Unified Entity Relation Extraction
Viaarxiv icon

Converge to the Truth: Factual Error Correction via Iterative Constrained Editing

Dec 02, 2022
Jiangjie Chen, Rui Xu, Wenxuan Zeng, Changzhi Sun, Lei Li, Yanghua Xiao

Figure 1 for Converge to the Truth: Factual Error Correction via Iterative Constrained Editing
Figure 2 for Converge to the Truth: Factual Error Correction via Iterative Constrained Editing
Figure 3 for Converge to the Truth: Factual Error Correction via Iterative Constrained Editing
Figure 4 for Converge to the Truth: Factual Error Correction via Iterative Constrained Editing
Viaarxiv icon

Few Clean Instances Help Denoising Distant Supervision

Sep 14, 2022
Yufang Liu, Ziyin Huang, Yijun Wang, Changzhi Sun, Man Lan, Yuanbin Wu, Xiaofeng Mou, Ding Wang

Figure 1 for Few Clean Instances Help Denoising Distant Supervision
Figure 2 for Few Clean Instances Help Denoising Distant Supervision
Figure 3 for Few Clean Instances Help Denoising Distant Supervision
Figure 4 for Few Clean Instances Help Denoising Distant Supervision
Viaarxiv icon

Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis

Aug 19, 2022
Siyin Wang, Jie Zhou, Changzhi Sun, Junjie Ye, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Figure 1 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Figure 2 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Figure 3 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Figure 4 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning

Mar 16, 2022
Jiangjie Chen, Rui Xu, Ziquan Fu, Wei Shi, Zhongqiao Li, Xinbo Zhang, Changzhi Sun, Lei Li, Yanghua Xiao, Hao Zhou

Figure 1 for E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning
Figure 2 for E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning
Figure 3 for E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning
Figure 4 for E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning
Viaarxiv icon

Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction

Nov 09, 2021
Dongyu Ru, Changzhi Sun, Jiangtao Feng, Lin Qiu, Hao Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

Figure 1 for Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction
Figure 2 for Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction
Figure 3 for Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction
Figure 4 for Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction
Viaarxiv icon

UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction

Jul 09, 2021
Yijun Wang, Changzhi Sun, Yuanbin Wu, Hao Zhou, Lei Li, Junchi Yan

Figure 1 for UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction
Figure 2 for UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction
Figure 3 for UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction
Figure 4 for UniRE: A Unified Label Space for Entity Relation Extraction
Viaarxiv icon

Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation

Jul 06, 2021
Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiangjie Chen, Chun Gan, Yuanbin Wu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

Figure 1 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Figure 2 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Figure 3 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Figure 4 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Viaarxiv icon