Alert button
Picture for Sijie Zhu

Sijie Zhu

Alert button

CuMo: Scaling Multimodal LLM with Co-Upcycled Mixture-of-Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Jiachen Li, Xinyao Wang, Sijie Zhu, Chia-Wen Kuo, Lu Xu, Fan Chen, Jitesh Jain, Humphrey Shi, Longyin Wen

Viaarxiv icon

Edit3K: Universal Representation Learning for Video Editing Components

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Xin Gu, Libo Zhang, Fan Chen, Longyin Wen, Yufei Wang, Tiejian Luo, Sijie Zhu

Viaarxiv icon

$R^{2}$Former: Unified $R$etrieval and $R$eranking Transformer for Place Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Sijie Zhu, Linjie Yang, Chen Chen, Mubarak Shah, Xiaohui Shen, Heng Wang

Figure 1 for $R^{2}$Former: Unified $R$etrieval and $R$eranking Transformer for Place Recognition
Figure 2 for $R^{2}$Former: Unified $R$etrieval and $R$eranking Transformer for Place Recognition
Figure 3 for $R^{2}$Former: Unified $R$etrieval and $R$eranking Transformer for Place Recognition
Figure 4 for $R^{2}$Former: Unified $R$etrieval and $R$eranking Transformer for Place Recognition
Viaarxiv icon

TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Sijie Zhu, Zhe Lin, Scott Cohen, Jason Kuen, Zhifei Zhang, Chen Chen

Figure 1 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 2 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 3 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 4 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Viaarxiv icon

GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2022
Sijie Zhu, Zhe Lin, Scott Cohen, Jason Kuen, Zhifei Zhang, Chen Chen

Figure 1 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Figure 2 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Figure 3 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Figure 4 for GALA: Toward Geometry-and-Lighting-Aware Object Search for Compositing
Viaarxiv icon

TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-view Image Geo-localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2022
Sijie Zhu, Mubarak Shah, Chen Chen

Figure 1 for TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-view Image Geo-localization
Figure 2 for TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-view Image Geo-localization
Figure 3 for TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-view Image Geo-localization
Figure 4 for TransGeo: Transformer Is All You Need for Cross-view Image Geo-localization
Viaarxiv icon

BDANet: Multiscale Convolutional Neural Network with Cross-directional Attention for Building Damage Assessment from Satellite Images

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2021
Yu Shen, Sijie Zhu, Taojiannan Yang, Chen Chen, Delu Pan, Jianyu Chen, Liang Xiao, Qian Du

Figure 1 for BDANet: Multiscale Convolutional Neural Network with Cross-directional Attention for Building Damage Assessment from Satellite Images
Figure 2 for BDANet: Multiscale Convolutional Neural Network with Cross-directional Attention for Building Damage Assessment from Satellite Images
Figure 3 for BDANet: Multiscale Convolutional Neural Network with Cross-directional Attention for Building Damage Assessment from Satellite Images
Figure 4 for BDANet: Multiscale Convolutional Neural Network with Cross-directional Attention for Building Damage Assessment from Satellite Images
Viaarxiv icon

MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Different Model Configurations

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2021
Taojiannan Yang, Sijie Zhu, Matias Mendieta, Pu Wang, Ravikumar Balakrishnan, Minwoo Lee, Tao Han, Mubarak Shah, Chen Chen

Figure 1 for MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Different Model Configurations
Figure 2 for MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Different Model Configurations
Figure 3 for MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Different Model Configurations
Figure 4 for MutualNet: Adaptive ConvNet via Mutual Learning from Different Model Configurations
Viaarxiv icon

3D Human Pose Estimation with Spatial and Temporal Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2021
Ce Zheng, Sijie Zhu, Matias Mendieta, Taojiannan Yang, Chen Chen, Zhengming Ding

Figure 1 for 3D Human Pose Estimation with Spatial and Temporal Transformers
Figure 2 for 3D Human Pose Estimation with Spatial and Temporal Transformers
Figure 3 for 3D Human Pose Estimation with Spatial and Temporal Transformers
Figure 4 for 3D Human Pose Estimation with Spatial and Temporal Transformers
Viaarxiv icon

Consistency-based Active Learning for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2021
Weiping Yu, Sijie Zhu, Taojiannan Yang, Chen Chen, Mengyuan Liu

Figure 1 for Consistency-based Active Learning for Object Detection
Figure 2 for Consistency-based Active Learning for Object Detection
Figure 3 for Consistency-based Active Learning for Object Detection
Figure 4 for Consistency-based Active Learning for Object Detection
Viaarxiv icon