Alert button
Picture for Jason Kuen

Jason Kuen

Alert button

SegGen: Supercharging Segmentation Models with Text2Mask and Mask2Img Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Hanrong Ye, Jason Kuen, Qing Liu, Zhe Lin, Brian Price, Dan Xu

Viaarxiv icon

AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2023
Lu Qi, Jason Kuen, Weidong Guo, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Bo Du, Yu Xu, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Figure 2 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Figure 3 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Figure 4 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Viaarxiv icon

TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Sijie Zhu, Zhe Lin, Scott Cohen, Jason Kuen, Zhifei Zhang, Chen Chen

Figure 1 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 2 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 3 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Figure 4 for TopNet: Transformer-based Object Placement Network for Image Compositing
Viaarxiv icon

SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Yu Zeng, Zhe Lin, Jianming Zhang, Qing Liu, John Collomosse, Jason Kuen, Vishal M. Patel

Figure 1 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Figure 2 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Figure 3 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Figure 4 for SceneComposer: Any-Level Semantic Image Synthesis
Viaarxiv icon

Fine-Grained Entity Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2022
Lu Qi, Jason Kuen, Weidong Guo, Tiancheng Shen, Jiuxiang Gu, Wenbo Li, Jiaya Jia, Zhe Lin, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Fine-Grained Entity Segmentation
Figure 2 for Fine-Grained Entity Segmentation
Figure 3 for Fine-Grained Entity Segmentation
Figure 4 for Fine-Grained Entity Segmentation
Viaarxiv icon

Improving the Reliability for Confidence Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2022
Haoxuan Qu, Yanchao Li, Lin Geng Foo, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Jun Liu

Figure 1 for Improving the Reliability for Confidence Estimation
Figure 2 for Improving the Reliability for Confidence Estimation
Figure 3 for Improving the Reliability for Confidence Estimation
Figure 4 for Improving the Reliability for Confidence Estimation
Viaarxiv icon

Text-to-Image Generation via Implicit Visual Guidance and Hypernetwork

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2022
Xin Yuan, Zhe Lin, Jason Kuen, Jianming Zhang, John Collomosse

Figure 1 for Text-to-Image Generation via Implicit Visual Guidance and Hypernetwork
Figure 2 for Text-to-Image Generation via Implicit Visual Guidance and Hypernetwork
Figure 3 for Text-to-Image Generation via Implicit Visual Guidance and Hypernetwork
Figure 4 for Text-to-Image Generation via Implicit Visual Guidance and Hypernetwork
Viaarxiv icon

Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2022
Li Xu, Haoxuan Qu, Jason Kuen, Jiuxiang Gu, Jun Liu

Figure 1 for Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation
Figure 2 for Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation
Figure 3 for Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation
Figure 4 for Meta Spatio-Temporal Debiasing for Video Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Unified Pretraining Framework for Document Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2022
Jiuxiang Gu, Jason Kuen, Vlad I. Morariu, Handong Zhao, Nikolaos Barmpalios, Rajiv Jain, Ani Nenkova, Tong Sun

Figure 1 for Unified Pretraining Framework for Document Understanding
Figure 2 for Unified Pretraining Framework for Document Understanding
Figure 3 for Unified Pretraining Framework for Document Understanding
Figure 4 for Unified Pretraining Framework for Document Understanding
Viaarxiv icon