Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qiao Liang

Multi-user VoiceFilter-Lite via Attentive Speaker Embedding


Jul 02, 2021
Rajeev Rikhye, Quan Wang, Qiao Liang, Yanzhang He, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Keyphrase Detection using Speaker and Environment Information


Apr 28, 2021
Rajeev Rikhye, Quan Wang, Qiao Liang, Yanzhang He, Ding Zhao, Yiteng, Huang, Arun Narayanan, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

JST-RR Model: Joint Modeling of Ratings and Reviews in Sentiment-Topic Prediction


Feb 18, 2021
Qiao Liang, Shyam Ranganathan, Kaibo Wang, Xinwei Deng


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Sparsity Neural Networks for Automatic Speech Recognition


May 16, 2020
Zhaofeng Wu, Ding Zhao, Qiao Liang, Jiahui Yu, Anmol Gulati, Ruoming Pang

* Submitted to INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency


Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Two-Pass End-to-End Speech Recognition


Aug 29, 2019
Tara N. Sainath, Ruoming Pang, David Rybach, Yanzhang He, Rohit Prabhavalkar, Wei Li, Mirkó Visontai, Qiao Liang, Trevor Strohman, Yonghui Wu, Ian McGraw, Chung-Cheng Chiu


  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling


Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions

Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices


Nov 15, 2018
Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein


  Access Paper or Ask Questions

To Know Where We Are: Vision-Based Positioning in Outdoor Environments


Jun 19, 2015
Kuan-Wen Chen, Chun-Hsin Wang, Xiao Wei, Qiao Liang, Ming-Hsuan Yang, Chu-Song Chen, Yi-Ping Hung

* 11 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions