Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Unified End-to-End Speech Recognition and Endpointing for Fast and Efficient Speech Systems


Nov 01, 2022
Shaan Bijwadia, Shuo-yiin Chang, Bo Li, Tara Sainath, Chao Zhang, Yanzhang He

* To be published in Spoken Language Technology Workshop (SLT) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Streaming End-to-End Multilingual Speech Recognition with Joint Language Identification


Sep 13, 2022
Chao Zhang, Bo Li, Tara Sainath, Trevor Strohman, Sepand Mavandadi, Shuo-yiin Chang, Parisa Haghani


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Language Agnostic Multilingual Streaming On-Device ASR System


Aug 29, 2022
Bo Li, Tara N. Sainath, Ruoming Pang, Shuo-yiin Chang, Qiumin Xu, Trevor Strohman, Vince Chen, Qiao Liang, Heguang Liu, Yanzhang He, Parisa Haghani, Sameer Bidichandani

* Accepted in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Streaming Intended Query Detection using E2E Modeling for Continued Conversation


Aug 29, 2022
Shuo-yiin Chang, Guru Prakash, Zelin Wu, Qiao Liang, Tara N. Sainath, Bo Li, Adam Stambler, Shyam Upadhyay, Manaal Faruqui, Trevor Strohman

* 5 pages, Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Turn-Taking Prediction for Natural Conversational Speech


Aug 29, 2022
Shuo-yiin Chang, Bo Li, Tara N. Sainath, Chao Zhang, Trevor Strohman, Qiao Liang, Yanzhang He

* 5 pages, Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

E2E Segmenter: Joint Segmenting and Decoding for Long-Form ASR


Apr 22, 2022
W. Ronny Huang, Shuo-yiin Chang, David Rybach, Rohit Prabhavalkar, Tara N. Sainath, Cyril Allauzen, Cal Peyser, Zhiyun Lu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving the fusion of acoustic and text representations in RNN-T


Jan 25, 2022
Chao Zhang, Bo Li, Zhiyun Lu, Tara N. Sainath, Shuo-yiin Chang

* Paper to appear at ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FastEmit: Low-latency Streaming ASR with Sequence-level Emission Regularization


Oct 21, 2020
Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Shuo-yiin Chang, Tara N. Sainath, Yanzhang He, Arun Narayanan, Wei Han, Anmol Gulati, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* tech report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency


Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Personal VAD: Speaker-Conditioned Voice Activity Detection


Aug 12, 2019
Shaojin Ding, Quan Wang, Shuo-yiin Chang, Li Wan, Ignacio Lopez Moreno

* To be submitted to ICASSP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>