Alert button
Picture for Ken Chen

Ken Chen

Alert button

Source Prompt: Coordinated Pre-training of Language Models on Diverse Corpora from Multiple Sources

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yipei Xu, Dakuan Lu, Jiaqing Liang, Xintao Wang, Yipeng Geng, Yingsi Xin, Hengkui Wu, Ken Chen, ruiji zhang, Yanghua Xiao

Figure 1 for Source Prompt: Coordinated Pre-training of Language Models on Diverse Corpora from Multiple Sources
Figure 2 for Source Prompt: Coordinated Pre-training of Language Models on Diverse Corpora from Multiple Sources
Figure 3 for Source Prompt: Coordinated Pre-training of Language Models on Diverse Corpora from Multiple Sources
Figure 4 for Source Prompt: Coordinated Pre-training of Language Models on Diverse Corpora from Multiple Sources
Viaarxiv icon

Robotic Assembly Control Reconfiguration Based on Transfer Reinforcement Learning for Objects with Different Geometric Features

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2022
Yuhang Gai, Bing Wang, Jiwen Zhang, Dan Wu, Ken Chen

Figure 1 for Robotic Assembly Control Reconfiguration Based on Transfer Reinforcement Learning for Objects with Different Geometric Features
Figure 2 for Robotic Assembly Control Reconfiguration Based on Transfer Reinforcement Learning for Objects with Different Geometric Features
Figure 3 for Robotic Assembly Control Reconfiguration Based on Transfer Reinforcement Learning for Objects with Different Geometric Features
Figure 4 for Robotic Assembly Control Reconfiguration Based on Transfer Reinforcement Learning for Objects with Different Geometric Features
Viaarxiv icon

Local Connection Reinforcement Learning Method for Efficient Control of Robotic Peg-in-Hole Assembly

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2022
Yuhang Gai, Jiwen Zhang, Dan Wu, Ken Chen

Figure 1 for Local Connection Reinforcement Learning Method for Efficient Control of Robotic Peg-in-Hole Assembly
Figure 2 for Local Connection Reinforcement Learning Method for Efficient Control of Robotic Peg-in-Hole Assembly
Figure 3 for Local Connection Reinforcement Learning Method for Efficient Control of Robotic Peg-in-Hole Assembly
Figure 4 for Local Connection Reinforcement Learning Method for Efficient Control of Robotic Peg-in-Hole Assembly
Viaarxiv icon

Progressive extension of reinforcement learning action dimension for asymmetric assembly tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2021
Yuhang Gai, Jiuming Guo, Dan Wu, Ken Chen

Figure 1 for Progressive extension of reinforcement learning action dimension for asymmetric assembly tasks
Figure 2 for Progressive extension of reinforcement learning action dimension for asymmetric assembly tasks
Figure 3 for Progressive extension of reinforcement learning action dimension for asymmetric assembly tasks
Figure 4 for Progressive extension of reinforcement learning action dimension for asymmetric assembly tasks
Viaarxiv icon

LAW: Learning to Auto Weight

Add code
Bookmark button
Alert button
May 27, 2019
Zhenmao Li, Yichao Wu, Ken Chen, Yudong WU, Shunfeng Zhou, Jiaheng Liu, Junjie Yan

Figure 1 for LAW: Learning to Auto Weight
Figure 2 for LAW: Learning to Auto Weight
Figure 3 for LAW: Learning to Auto Weight
Figure 4 for LAW: Learning to Auto Weight
Viaarxiv icon

Fast Skill Learning for Variable Compliance Robotic Assembly

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2019
Tianyu Ren, Yunfei Dong, Dan Wu, Ken Chen

Figure 1 for Fast Skill Learning for Variable Compliance Robotic Assembly
Figure 2 for Fast Skill Learning for Variable Compliance Robotic Assembly
Figure 3 for Fast Skill Learning for Variable Compliance Robotic Assembly
Figure 4 for Fast Skill Learning for Variable Compliance Robotic Assembly
Viaarxiv icon

TGE-PS: Text-driven Graph Embedding with Pairs Sampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2018
Liheng Chen, Yanru Qu, Zhenghui Wang, Lin Qiu, Weinan Zhang, Ken Chen, Shaodian Zhang, Yong Yu

Figure 1 for TGE-PS: Text-driven Graph Embedding with Pairs Sampling
Figure 2 for TGE-PS: Text-driven Graph Embedding with Pairs Sampling
Figure 3 for TGE-PS: Text-driven Graph Embedding with Pairs Sampling
Figure 4 for TGE-PS: Text-driven Graph Embedding with Pairs Sampling
Viaarxiv icon

Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2018
Zhenghui Wang, Yanru Qu, Liheng Chen, Jian Shen, Weinan Zhang, Shaodian Zhang, Yimei Gao, Gen Gu, Ken Chen, Yong Yu

Figure 1 for Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition
Figure 2 for Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition
Figure 3 for Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition
Figure 4 for Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition
Viaarxiv icon