Alert button
Picture for Na Zhao

Na Zhao

Alert button

Dual-Perspective Knowledge Enrichment for Semi-Supervised 3D Object Detection

Jan 10, 2024
Yucheng Han, Na Zhao, Weiling Chen, Keng Teck Ma, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Towards Robust Few-shot Point Cloud Semantic Segmentation

Sep 20, 2023
Yating Xu, Na Zhao, Gim Hee Lee

Figure 1 for Towards Robust Few-shot Point Cloud Semantic Segmentation
Figure 2 for Towards Robust Few-shot Point Cloud Semantic Segmentation
Figure 3 for Towards Robust Few-shot Point Cloud Semantic Segmentation
Figure 4 for Towards Robust Few-shot Point Cloud Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation Via Geometric Words

Sep 20, 2023
Yating Xu, Conghui Hu, Na Zhao, Gim Hee Lee

Figure 1 for Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation Via Geometric Words
Figure 2 for Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation Via Geometric Words
Figure 3 for Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation Via Geometric Words
Figure 4 for Generalized Few-Shot Point Cloud Segmentation Via Geometric Words
Viaarxiv icon

Refining 6-DoF Grasps with Context-Specific Classifiers

Aug 14, 2023
Tasbolat Taunyazov, Heng Zhang, John Patrick Eala, Na Zhao, Harold Soh

Figure 1 for Refining 6-DoF Grasps with Context-Specific Classifiers
Figure 2 for Refining 6-DoF Grasps with Context-Specific Classifiers
Figure 3 for Refining 6-DoF Grasps with Context-Specific Classifiers
Figure 4 for Refining 6-DoF Grasps with Context-Specific Classifiers
Viaarxiv icon

On the Performance Tradeoff of an ISAC System with Finite Blocklength

Aug 01, 2023
Xiao Shen, Na Zhao, Yuan Shen

Figure 1 for On the Performance Tradeoff of an ISAC System with Finite Blocklength
Figure 2 for On the Performance Tradeoff of an ISAC System with Finite Blocklength
Figure 3 for On the Performance Tradeoff of an ISAC System with Finite Blocklength
Figure 4 for On the Performance Tradeoff of an ISAC System with Finite Blocklength
Viaarxiv icon

Style-Hallucinated Dual Consistency Learning: A Unified Framework for Visual Domain Generalization

Dec 18, 2022
Yuyang Zhao, Zhun Zhong, Na Zhao, Nicu Sebe, Gim Hee Lee

Figure 1 for Style-Hallucinated Dual Consistency Learning: A Unified Framework for Visual Domain Generalization
Figure 2 for Style-Hallucinated Dual Consistency Learning: A Unified Framework for Visual Domain Generalization
Figure 3 for Style-Hallucinated Dual Consistency Learning: A Unified Framework for Visual Domain Generalization
Figure 4 for Style-Hallucinated Dual Consistency Learning: A Unified Framework for Visual Domain Generalization
Viaarxiv icon

Synthetic-to-Real Domain Generalized Semantic Segmentation for 3D Indoor Point Clouds

Dec 09, 2022
Yuyang Zhao, Na Zhao, Gim Hee Lee

Figure 1 for Synthetic-to-Real Domain Generalized Semantic Segmentation for 3D Indoor Point Clouds
Figure 2 for Synthetic-to-Real Domain Generalized Semantic Segmentation for 3D Indoor Point Clouds
Figure 3 for Synthetic-to-Real Domain Generalized Semantic Segmentation for 3D Indoor Point Clouds
Figure 4 for Synthetic-to-Real Domain Generalized Semantic Segmentation for 3D Indoor Point Clouds
Viaarxiv icon

Myopia prediction for adolescents via time-aware deep learning

Sep 26, 2022
Junjia Huang, Wei Ma, Rong Li, Na Zhao, Tao Zhou

Figure 1 for Myopia prediction for adolescents via time-aware deep learning
Figure 2 for Myopia prediction for adolescents via time-aware deep learning
Figure 3 for Myopia prediction for adolescents via time-aware deep learning
Figure 4 for Myopia prediction for adolescents via time-aware deep learning
Viaarxiv icon

Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection

Jul 20, 2022
Hualian Sheng, Sijia Cai, Na Zhao, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Min-Jian Zhao, Gim Hee Lee

Figure 1 for Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection
Figure 2 for Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection
Figure 3 for Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection
Figure 4 for Rethinking IoU-based Optimization for Single-stage 3D Object Detection
Viaarxiv icon