Alert button
Picture for Philip Yu

Philip Yu

Alert button

Beyond the Known: Novel Class Discovery for Open-world Graph Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Yucheng Jin, Yun Xiong, Juncheng Fang, Xixi Wu, Dongxiao He, Xing Jia, Bingchen Zhao, Philip Yu

Viaarxiv icon

Motif-aware Riemannian Graph Neural Network with Generative-Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2024
Li Sun, Zhenhao Huang, Zixi Wang, Feiyang Wang, Hao Peng, Philip Yu

Viaarxiv icon

Mitigating Health Disparity on Biased Electronic Health Records via Deconfounder

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Zheng Liu, Xiaohan Li, Philip Yu

Viaarxiv icon

Mitigating Frequency Bias in Next-Basket Recommendation via Deconfounders

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2022
Xiaohan Li, Zheng Liu, Luyi Ma, Kaushiki Nag, Stephen Guo, Philip Yu, Kannan Achan

Figure 1 for Mitigating Frequency Bias in Next-Basket Recommendation via Deconfounders
Figure 2 for Mitigating Frequency Bias in Next-Basket Recommendation via Deconfounders
Figure 3 for Mitigating Frequency Bias in Next-Basket Recommendation via Deconfounders
Figure 4 for Mitigating Frequency Bias in Next-Basket Recommendation via Deconfounders
Viaarxiv icon

Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2022
Yibo Wang, Congying Xia, Guan Wang, Philip Yu

Figure 1 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Figure 2 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Figure 3 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Figure 4 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Viaarxiv icon

Mitigating Health Disparities in EHR via Deconfounder

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 28, 2022
Zheng Liu, Xiaohan Li, Philip Yu

Figure 1 for Mitigating Health Disparities in EHR via Deconfounder
Figure 2 for Mitigating Health Disparities in EHR via Deconfounder
Figure 3 for Mitigating Health Disparities in EHR via Deconfounder
Figure 4 for Mitigating Health Disparities in EHR via Deconfounder
Viaarxiv icon

Few-Shot Intent Detection via Contrastive Pre-Training and Fine-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2021
Jianguo Zhang, Trung Bui, Seunghyun Yoon, Xiang Chen, Zhiwei Liu, Congying Xia, Quan Hung Tran, Walter Chang, Philip Yu

Figure 1 for Few-Shot Intent Detection via Contrastive Pre-Training and Fine-Tuning
Figure 2 for Few-Shot Intent Detection via Contrastive Pre-Training and Fine-Tuning
Figure 3 for Few-Shot Intent Detection via Contrastive Pre-Training and Fine-Tuning
Viaarxiv icon

Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2021
Congying Xia, Caiming Xiong, Philip Yu

Figure 1 for Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation
Figure 2 for Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation
Figure 3 for Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation
Figure 4 for Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation
Viaarxiv icon

Incremental Few-shot Text Classification with Multi-round New Classes: Formulation, Dataset and System

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2021
Congying Xia, Wenpeng Yin, Yihao Feng, Philip Yu

Figure 1 for Incremental Few-shot Text Classification with Multi-round New Classes: Formulation, Dataset and System
Figure 2 for Incremental Few-shot Text Classification with Multi-round New Classes: Formulation, Dataset and System
Figure 3 for Incremental Few-shot Text Classification with Multi-round New Classes: Formulation, Dataset and System
Figure 4 for Incremental Few-shot Text Classification with Multi-round New Classes: Formulation, Dataset and System
Viaarxiv icon

Composed Variational Natural Language Generation for Few-shot Intents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2020
Congying Xia, Caiming Xiong, Philip Yu, Richard Socher

Figure 1 for Composed Variational Natural Language Generation for Few-shot Intents
Figure 2 for Composed Variational Natural Language Generation for Few-shot Intents
Figure 3 for Composed Variational Natural Language Generation for Few-shot Intents
Figure 4 for Composed Variational Natural Language Generation for Few-shot Intents
Viaarxiv icon