Alert button
Picture for Dongxiao He

Dongxiao He

Alert button

GOODAT: Towards Test-time Graph Out-of-Distribution Detection

Jan 10, 2024
Luzhi Wang, Dongxiao He, He Zhang, Yixin Liu, Wenjie Wang, Shirui Pan, Di Jin, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation

Dec 24, 2022
Cuiying Huo, Di Jin, Yawen Li, Dongxiao He, Yu-Bin Yang, Lingfei Wu

Figure 1 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Figure 2 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Figure 3 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Figure 4 for T2-GNN: Graph Neural Networks for Graphs with Incomplete Features and Structure via Teacher-Student Distillation
Viaarxiv icon

RAW-GNN: RAndom Walk Aggregation based Graph Neural Network

Jun 28, 2022
Di Jin, Rui Wang, Meng Ge, Dongxiao He, Xiang Li, Wei Lin, Weixiong Zhang

Figure 1 for RAW-GNN: RAndom Walk Aggregation based Graph Neural Network
Figure 2 for RAW-GNN: RAndom Walk Aggregation based Graph Neural Network
Figure 3 for RAW-GNN: RAndom Walk Aggregation based Graph Neural Network
Figure 4 for RAW-GNN: RAndom Walk Aggregation based Graph Neural Network
Viaarxiv icon

TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature

May 25, 2022
Cuiying Huo, Di Jin, Chundong Liang, Dongxiao He, Tie Qiu, Lingfei Wu

Figure 1 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Figure 2 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Figure 3 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Figure 4 for TrustGNN: Graph Neural Network based Trust Evaluation via Learnable Propagative and Composable Nature
Viaarxiv icon

Block Modeling-Guided Graph Convolutional Neural Networks

Dec 28, 2021
Dongxiao He, Chundong Liang, Huixin Liu, Mingxiang Wen, Pengfei Jiao, Zhiyong Feng

Figure 1 for Block Modeling-Guided Graph Convolutional Neural Networks
Figure 2 for Block Modeling-Guided Graph Convolutional Neural Networks
Figure 3 for Block Modeling-Guided Graph Convolutional Neural Networks
Figure 4 for Block Modeling-Guided Graph Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

Powerful Graph Convolutioal Networks with Adaptive Propagation Mechanism for Homophily and Heterophily

Dec 27, 2021
Tao Wang, Rui Wang, Di Jin, Dongxiao He, Yuxiao Huang

Figure 1 for Powerful Graph Convolutioal Networks with Adaptive Propagation Mechanism for Homophily and Heterophily
Figure 2 for Powerful Graph Convolutioal Networks with Adaptive Propagation Mechanism for Homophily and Heterophily
Figure 3 for Powerful Graph Convolutioal Networks with Adaptive Propagation Mechanism for Homophily and Heterophily
Figure 4 for Powerful Graph Convolutioal Networks with Adaptive Propagation Mechanism for Homophily and Heterophily
Viaarxiv icon

HTCInfoMax: A Global Model for Hierarchical Text Classification via Information Maximization

Apr 12, 2021
Zhongfen Deng, Hao Peng, Dongxiao He, Jianxin Li, Philip S. Yu

Figure 1 for HTCInfoMax: A Global Model for Hierarchical Text Classification via Information Maximization
Figure 2 for HTCInfoMax: A Global Model for Hierarchical Text Classification via Information Maximization
Figure 3 for HTCInfoMax: A Global Model for Hierarchical Text Classification via Information Maximization
Figure 4 for HTCInfoMax: A Global Model for Hierarchical Text Classification via Information Maximization
Viaarxiv icon

GCN for HIN via Implicit Utilization of Attention and Meta-paths

Jul 06, 2020
Di Jin, Zhizhi Yu, Dongxiao He, Carl Yang, Philip S. Yu, Jiawei Han

Figure 1 for GCN for HIN via Implicit Utilization of Attention and Meta-paths
Figure 2 for GCN for HIN via Implicit Utilization of Attention and Meta-paths
Figure 3 for GCN for HIN via Implicit Utilization of Attention and Meta-paths
Figure 4 for GCN for HIN via Implicit Utilization of Attention and Meta-paths
Viaarxiv icon