Alert button
Picture for Congying Xia

Congying Xia

Alert button

All Labels Together: Low-shot Intent Detection with an Efficient Label Semantic Encoding Paradigm

Sep 08, 2023
Jiangshu Du, Congying Xia, Wenpeng Yin, Tingting Liang, Philip S. Yu

Figure 1 for All Labels Together: Low-shot Intent Detection with an Efficient Label Semantic Encoding Paradigm
Figure 2 for All Labels Together: Low-shot Intent Detection with an Efficient Label Semantic Encoding Paradigm
Figure 3 for All Labels Together: Low-shot Intent Detection with an Efficient Label Semantic Encoding Paradigm
Figure 4 for All Labels Together: Low-shot Intent Detection with an Efficient Label Semantic Encoding Paradigm
Viaarxiv icon

XGen-7B Technical Report

Sep 07, 2023
Erik Nijkamp, Tian Xie, Hiroaki Hayashi, Bo Pang, Congying Xia, Chen Xing, Jesse Vig, Semih Yavuz, Philippe Laban, Ben Krause, Senthil Purushwalkam, Tong Niu, Wojciech Kryściński, Lidiya Murakhovs'ka, Prafulla Kumar Choubey, Alex Fabbri, Ye Liu, Rui Meng, Lifu Tu, Meghana Bhat, Chien-Sheng Wu, Silvio Savarese, Yingbo Zhou, Shafiq Joty, Caiming Xiong

Figure 1 for XGen-7B Technical Report
Figure 2 for XGen-7B Technical Report
Figure 3 for XGen-7B Technical Report
Figure 4 for XGen-7B Technical Report
Viaarxiv icon

Preference-grounded Token-level Guidance for Language Model Fine-tuning

Jun 01, 2023
Shentao Yang, Shujian Zhang, Congying Xia, Yihao Feng, Caiming Xiong, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Preference-grounded Token-level Guidance for Language Model Fine-tuning
Figure 2 for Preference-grounded Token-level Guidance for Language Model Fine-tuning
Figure 3 for Preference-grounded Token-level Guidance for Language Model Fine-tuning
Figure 4 for Preference-grounded Token-level Guidance for Language Model Fine-tuning
Viaarxiv icon

Learning to Select from Multiple Options

Dec 01, 2022
Jiangshu Du, Wenpeng Yin, Congying Xia, Philip S. Yu

Figure 1 for Learning to Select from Multiple Options
Figure 2 for Learning to Select from Multiple Options
Figure 3 for Learning to Select from Multiple Options
Figure 4 for Learning to Select from Multiple Options
Viaarxiv icon

Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing

Nov 04, 2022
Yibo Wang, Congying Xia, Guan Wang, Philip Yu

Figure 1 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Figure 2 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Figure 3 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Figure 4 for Continuous Prompt Tuning Based Textual Entailment Model for E-commerce Entity Typing
Viaarxiv icon

Multifaceted Improvements for Conversational Open-Domain Question Answering

Apr 01, 2022
Tingting Liang, Yixuan Jiang, Congying Xia, Ziqiang Zhao, Yuyu Yin, Philip S. Yu

Figure 1 for Multifaceted Improvements for Conversational Open-Domain Question Answering
Figure 2 for Multifaceted Improvements for Conversational Open-Domain Question Answering
Figure 3 for Multifaceted Improvements for Conversational Open-Domain Question Answering
Figure 4 for Multifaceted Improvements for Conversational Open-Domain Question Answering
Viaarxiv icon

HETFORMER: Heterogeneous Transformer with Sparse Attention for Long-Text Extractive Summarization

Oct 19, 2021
Ye Liu, Jian-Guo Zhang, Yao Wan, Congying Xia, Lifang He, Philip S. Yu

Figure 1 for HETFORMER: Heterogeneous Transformer with Sparse Attention for Long-Text Extractive Summarization
Figure 2 for HETFORMER: Heterogeneous Transformer with Sparse Attention for Long-Text Extractive Summarization
Figure 3 for HETFORMER: Heterogeneous Transformer with Sparse Attention for Long-Text Extractive Summarization
Figure 4 for HETFORMER: Heterogeneous Transformer with Sparse Attention for Long-Text Extractive Summarization
Viaarxiv icon

Cross-lingual COVID-19 Fake News Detection

Oct 14, 2021
Jiangshu Du, Yingtong Dou, Congying Xia, Limeng Cui, Jing Ma, Philip S. Yu

Figure 1 for Cross-lingual COVID-19 Fake News Detection
Figure 2 for Cross-lingual COVID-19 Fake News Detection
Figure 3 for Cross-lingual COVID-19 Fake News Detection
Viaarxiv icon