Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Better Language Model with Hypernym Class Prediction


Mar 21, 2022
He Bai, Tong Wang, Alessandro Sordoni, Peng Shi

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models


Jan 20, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prefix-to-SQL: Text-to-SQL Generation from Incomplete User Questions


Sep 30, 2021
Naihao Deng, Shuaichen Chang, Peng Shi, Tao Yu, Rui Zhang

* 17 pages, 12 figures, 9 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hierarchical Character Tagger for Short Text Spelling Error Correction


Sep 29, 2021
Mengyi Gao, Canran Xu, Peng Shi

* To appear in WNUT 2021 workshop, 8 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-Lingual Training with Dense Retrieval for Document Retrieval


Sep 03, 2021
Peng Shi, Rui Zhang, He Bai, Jimmy Lin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mr. TyDi: A Multi-lingual Benchmark for Dense Retrieval


Aug 19, 2021
Xinyu Zhang, Xueguang Ma, Peng Shi, Jimmy Lin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Logic-Consistency Text Generation from Semantic Parses


Aug 02, 2021
Chang Shu, Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Peng Shi, Tao Yu, Rui Zhang

* ACL Findings, 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Cross-Domain Text-to-SQL Semantic Parsing with Auxiliary Task


Jun 17, 2021
Peng Shi, Tao Yu, Patrick Ng, Zhiguo Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Contextual Representations for Semantic Parsing with Generation-Augmented Pre-Training


Dec 18, 2020
Peng Shi, Patrick Ng, Zhiguo Wang, Henghui Zhu, Alexander Hanbo Li, Jun Wang, Cicero Nogueira dos Santos, Bing Xiang

* Accepted to AAAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>