Alert button
Picture for Peng Shi

Peng Shi

Alert button

Unified Low-Resource Sequence Labeling by Sample-Aware Dynamic Sparse Finetuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Sarkar Snigdha Sarathi Das, Ranran Haoran Zhang, Peng Shi, Wenpeng Yin, Rui Zhang

Viaarxiv icon

OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Tianbao Xie, Fan Zhou, Zhoujun Cheng, Peng Shi, Luoxuan Weng, Yitao Liu, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, Tao Yu

Viaarxiv icon

Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Ali Mousavi, Xin Zhan, He Bai, Peng Shi, Theo Rekatsinas, Benjamin Han, Yunyao Li, Jeff Pound, Josh Susskind, Natalie Schluter, Ihab Ilyas, Navdeep Jaitly

Figure 1 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 2 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 3 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 4 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Viaarxiv icon

Gradient-Based Word Substitution for Obstinate Adversarial Examples Generation in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Yimu Wang, Peng Shi, Hongyang Zhang

Figure 1 for Gradient-Based Word Substitution for Obstinate Adversarial Examples Generation in Language Models
Figure 2 for Gradient-Based Word Substitution for Obstinate Adversarial Examples Generation in Language Models
Figure 3 for Gradient-Based Word Substitution for Obstinate Adversarial Examples Generation in Language Models
Figure 4 for Gradient-Based Word Substitution for Obstinate Adversarial Examples Generation in Language Models
Viaarxiv icon

Investigating the Existence of "Secret Language'' in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 24, 2023
Yimu Wang, Peng Shi, Hongyang Zhang

Figure 1 for Investigating the Existence of "Secret Language'' in Language Models
Figure 2 for Investigating the Existence of "Secret Language'' in Language Models
Figure 3 for Investigating the Existence of "Secret Language'' in Language Models
Figure 4 for Investigating the Existence of "Secret Language'' in Language Models
Viaarxiv icon

A novel integrated method of detection-grasping for specific object based on the box coordinate matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Zongmin Liu, Jirui Wang, Jie Li, Zufeng Li, Kai Ren, Peng Shi

Figure 1 for A novel integrated method of detection-grasping for specific object based on the box coordinate matching
Figure 2 for A novel integrated method of detection-grasping for specific object based on the box coordinate matching
Figure 3 for A novel integrated method of detection-grasping for specific object based on the box coordinate matching
Figure 4 for A novel integrated method of detection-grasping for specific object based on the box coordinate matching
Viaarxiv icon

Video-Text Retrieval by Supervised Multi-Space Multi-Grained Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2023
Yimu Wang, Peng Shi

Figure 1 for Video-Text Retrieval by Supervised Multi-Space Multi-Grained Alignment
Figure 2 for Video-Text Retrieval by Supervised Multi-Space Multi-Grained Alignment
Figure 3 for Video-Text Retrieval by Supervised Multi-Space Multi-Grained Alignment
Figure 4 for Video-Text Retrieval by Supervised Multi-Space Multi-Grained Alignment
Viaarxiv icon

XRICL: Cross-lingual Retrieval-Augmented In-Context Learning for Cross-lingual Text-to-SQL Semantic Parsing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2022
Peng Shi, Rui Zhang, He Bai, Jimmy Lin

Figure 1 for XRICL: Cross-lingual Retrieval-Augmented In-Context Learning for Cross-lingual Text-to-SQL Semantic Parsing
Figure 2 for XRICL: Cross-lingual Retrieval-Augmented In-Context Learning for Cross-lingual Text-to-SQL Semantic Parsing
Figure 3 for XRICL: Cross-lingual Retrieval-Augmented In-Context Learning for Cross-lingual Text-to-SQL Semantic Parsing
Figure 4 for XRICL: Cross-lingual Retrieval-Augmented In-Context Learning for Cross-lingual Text-to-SQL Semantic Parsing
Viaarxiv icon

Binding Language Models in Symbolic Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2022
Zhoujun Cheng, Tianbao Xie, Peng Shi, Chengzu Li, Rahul Nadkarni, Yushi Hu, Caiming Xiong, Dragomir Radev, Mari Ostendorf, Luke Zettlemoyer, Noah A. Smith, Tao Yu

Figure 1 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Figure 2 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Figure 3 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Figure 4 for Binding Language Models in Symbolic Languages
Viaarxiv icon

Better Language Model with Hypernym Class Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2022
He Bai, Tong Wang, Alessandro Sordoni, Peng Shi

Figure 1 for Better Language Model with Hypernym Class Prediction
Figure 2 for Better Language Model with Hypernym Class Prediction
Figure 3 for Better Language Model with Hypernym Class Prediction
Figure 4 for Better Language Model with Hypernym Class Prediction
Viaarxiv icon