Alert button
Picture for Xin Zhan

Xin Zhan

Alert button

PeP: a Point enhanced Painting method for unified point cloud tasks

Oct 11, 2023
Zichao Dong, Hang Ji, Xufeng Huang, Weikun Zhang, Xin Zhan, Junbo Chen

Figure 1 for PeP: a Point enhanced Painting method for unified point cloud tasks
Figure 2 for PeP: a Point enhanced Painting method for unified point cloud tasks
Figure 3 for PeP: a Point enhanced Painting method for unified point cloud tasks
Viaarxiv icon

Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation

Oct 08, 2023
Yu-Huan Wu, Shi-Chen Zhang, Yun Liu, Le Zhang, Xin Zhan, Daquan Zhou, Jiashi Feng, Ming-Ming Cheng, Liangli Zhen

Figure 1 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 2 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 3 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 4 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation

Sep 20, 2023
Ali Mousavi, Xin Zhan, He Bai, Peng Shi, Theo Rekatsinas, Benjamin Han, Yunyao Li, Jeff Pound, Josh Susskind, Natalie Schluter, Ihab Ilyas, Navdeep Jaitly

Figure 1 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 2 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 3 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 4 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Viaarxiv icon

HuBo-VLM: Unified Vision-Language Model designed for HUman roBOt interaction tasks

Aug 24, 2023
Zichao Dong, Weikun Zhang, Xufeng Huang, Hang Ji, Xin Zhan, Junbo Chen

Figure 1 for HuBo-VLM: Unified Vision-Language Model designed for HUman roBOt interaction tasks
Figure 2 for HuBo-VLM: Unified Vision-Language Model designed for HUman roBOt interaction tasks
Figure 3 for HuBo-VLM: Unified Vision-Language Model designed for HUman roBOt interaction tasks
Viaarxiv icon

PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation

Feb 28, 2023
Shihao Su, Jianyun Xu, Huanyu Wang, Zhenwei Miao, Xin Zhan, Dayang Hao, Xi Li

Figure 1 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Figure 2 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Figure 3 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Figure 4 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework

Sep 30, 2022
Jianyun Xu, Zhenwei Miao, Da Zhang, Hongyu Pan, Kaixuan Liu, Peihan Hao, Jun Zhu, Zhengyang Sun, Hongmin Li, Xin Zhan

Figure 1 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 2 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 3 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 4 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Viaarxiv icon

Ret3D: Rethinking Object Relations for Efficient 3D Object Detection in Driving Scenes

Aug 18, 2022
Yu-Huan Wu, Da Zhang, Le Zhang, Xin Zhan, Dengxin Dai, Yun Liu, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for Ret3D: Rethinking Object Relations for Efficient 3D Object Detection in Driving Scenes
Figure 2 for Ret3D: Rethinking Object Relations for Efficient 3D Object Detection in Driving Scenes
Figure 3 for Ret3D: Rethinking Object Relations for Efficient 3D Object Detection in Driving Scenes
Figure 4 for Ret3D: Rethinking Object Relations for Efficient 3D Object Detection in Driving Scenes
Viaarxiv icon

P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding

Jul 10, 2021
Yu-Huan Wu, Yun Liu, Xin Zhan, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding
Figure 2 for P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding
Figure 3 for P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding
Figure 4 for P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding
Viaarxiv icon