Alert button
Picture for Yunyao Li

Yunyao Li

Alert button

Apple Knowledge Platform

Increasing Coverage and Precision of Textual Information in Multilingual Knowledge Graphs

Nov 27, 2023
Simone Conia, Min Li, Daniel Lee, Umar Farooq Minhas, Ihab Ilyas, Yunyao Li

Viaarxiv icon

FairytaleCQA: Integrating a Commonsense Knowledge Graph into Children's Storybook Narratives

Nov 16, 2023
Jiaju Chen, Yuxuan Lu, Shao Zhang, Bingsheng Yao, Yuanzhe Dong, Ying Xu, Yunyao Li, Qianwen Wang, Dakuo Wang, Yuling Sun

Viaarxiv icon

FLEEK: Factual Error Detection and Correction with Evidence Retrieved from External Knowledge

Oct 26, 2023
Farima Fatahi Bayat, Kun Qian, Benjamin Han, Yisi Sang, Anton Belyi, Samira Khorshidi, Fei Wu, Ihab F. Ilyas, Yunyao Li

Figure 1 for FLEEK: Factual Error Detection and Correction with Evidence Retrieved from External Knowledge
Figure 2 for FLEEK: Factual Error Detection and Correction with Evidence Retrieved from External Knowledge
Figure 3 for FLEEK: Factual Error Detection and Correction with Evidence Retrieved from External Knowledge
Figure 4 for FLEEK: Factual Error Detection and Correction with Evidence Retrieved from External Knowledge
Viaarxiv icon

Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation

Sep 20, 2023
Ali Mousavi, Xin Zhan, He Bai, Peng Shi, Theo Rekatsinas, Benjamin Han, Yunyao Li, Jeff Pound, Josh Susskind, Natalie Schluter, Ihab Ilyas, Navdeep Jaitly

Figure 1 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 2 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 3 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Figure 4 for Construction of Paired Knowledge Graph-Text Datasets Informed by Cyclic Evaluation
Viaarxiv icon

Growing and Serving Large Open-domain Knowledge Graphs

May 16, 2023
Ihab F. Ilyas, JP Lacerda, Yunyao Li, Umar Farooq Minhas, Ali Mousavi, Jeffrey Pound, Theodoros Rekatsinas, Chiraag Sumanth

Figure 1 for Growing and Serving Large Open-domain Knowledge Graphs
Figure 2 for Growing and Serving Large Open-domain Knowledge Graphs
Figure 3 for Growing and Serving Large Open-domain Knowledge Graphs
Figure 4 for Growing and Serving Large Open-domain Knowledge Graphs
Viaarxiv icon

When to Use What: An In-Depth Comparative Empirical Analysis of OpenIE Systems for Downstream Applications

Nov 15, 2022
Kevin Pei, Ishan Jindal, Kevin Chen-Chuan Chang, Chengxiang Zhai, Yunyao Li

Figure 1 for When to Use What: An In-Depth Comparative Empirical Analysis of OpenIE Systems for Downstream Applications
Figure 2 for When to Use What: An In-Depth Comparative Empirical Analysis of OpenIE Systems for Downstream Applications
Figure 3 for When to Use What: An In-Depth Comparative Empirical Analysis of OpenIE Systems for Downstream Applications
Figure 4 for When to Use What: An In-Depth Comparative Empirical Analysis of OpenIE Systems for Downstream Applications
Viaarxiv icon

PriMeSRL-Eval: A Practical Quality Metric for Semantic Role Labeling Systems Evaluation

Oct 12, 2022
Ishan Jindal, Alexandre Rademaker, Khoi-Nguyen Tran, Huaiyu Zhu, Hiroshi Kanayama, Marina Danilevsky, Yunyao Li

Figure 1 for PriMeSRL-Eval: A Practical Quality Metric for Semantic Role Labeling Systems Evaluation
Figure 2 for PriMeSRL-Eval: A Practical Quality Metric for Semantic Role Labeling Systems Evaluation
Figure 3 for PriMeSRL-Eval: A Practical Quality Metric for Semantic Role Labeling Systems Evaluation
Figure 4 for PriMeSRL-Eval: A Practical Quality Metric for Semantic Role Labeling Systems Evaluation
Viaarxiv icon

Label Sleuth: From Unlabeled Text to a Classifier in a Few Hours

Aug 02, 2022
Eyal Shnarch, Alon Halfon, Ariel Gera, Marina Danilevsky, Yannis Katsis, Leshem Choshen, Martin Santillan Cooper, Dina Epelboim, Zheng Zhang, Dakuo Wang, Lucy Yip, Liat Ein-Dor, Lena Dankin, Ilya Shnayderman, Ranit Aharonov, Yunyao Li, Naftali Liberman, Philip Levin Slesarev, Gwilym Newton, Shila Ofek-Koifman, Noam Slonim, Yoav Katz

Figure 1 for Label Sleuth: From Unlabeled Text to a Classifier in a Few Hours
Figure 2 for Label Sleuth: From Unlabeled Text to a Classifier in a Few Hours
Figure 3 for Label Sleuth: From Unlabeled Text to a Classifier in a Few Hours
Figure 4 for Label Sleuth: From Unlabeled Text to a Classifier in a Few Hours
Viaarxiv icon

Domain Representative Keywords Selection: A Probabilistic Approach

Mar 19, 2022
Pritom Saha Akash, Jie Huang, Kevin Chen-Chuan Chang, Yunyao Li, Lucian Popa, ChengXiang Zhai

Figure 1 for Domain Representative Keywords Selection: A Probabilistic Approach
Figure 2 for Domain Representative Keywords Selection: A Probabilistic Approach
Figure 3 for Domain Representative Keywords Selection: A Probabilistic Approach
Figure 4 for Domain Representative Keywords Selection: A Probabilistic Approach
Viaarxiv icon

LNN-EL: A Neuro-Symbolic Approach to Short-text Entity Linking

Jun 17, 2021
Hang Jiang, Sairam Gurajada, Qiuhao Lu, Sumit Neelam, Lucian Popa, Prithviraj Sen, Yunyao Li, Alexander Gray

Figure 1 for LNN-EL: A Neuro-Symbolic Approach to Short-text Entity Linking
Figure 2 for LNN-EL: A Neuro-Symbolic Approach to Short-text Entity Linking
Figure 3 for LNN-EL: A Neuro-Symbolic Approach to Short-text Entity Linking
Figure 4 for LNN-EL: A Neuro-Symbolic Approach to Short-text Entity Linking
Viaarxiv icon