Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pan Du

BERT4SO: Neural Sentence Ordering by Fine-tuning BERT


Apr 13, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Shengchao Liu, Yabo Ling, Pan Du


  Access Paper or Ask Questions

Content Selection Network for Document-grounded Retrieval-based Chatbots


Jan 21, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Zhicheng Dou

* ECIR 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning for Neural Relation Classification with Distant Supervision


Oct 26, 2020
Zhenzhen Li, Jian-Yun Nie, Benyou Wang, Pan Du, Yuhan Zhang, Lixin Zou, Dongsheng Li

* In Proceedings of CIKM, pp. 815-824. 2020 
* 10 pages, 7 figures; corrected one encoding error in CIKM pdf 

  Access Paper or Ask Questions

VGCN-BERT: Augmenting BERT with Graph Embedding for Text Classification


Apr 12, 2020
Zhibin Lu, Pan Du, Jian-Yun Nie

* J. M. Jose et al. (Eds.): ECIR 2020, LNCS 12035, pp.369-382, 2020 
* 12 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DivGraphPointer: A Graph Pointer Network for Extracting Diverse Keyphrases


May 19, 2019
Zhiqing Sun, Jian Tang, Pan Du, Zhi-Hong Deng, Jian-Yun Nie

* Accepted to SIGIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Long-Short Demands-Aware Model for Next-Item Recommendation


Feb 12, 2019
Ting Bai, Pan Du, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen, Jian-Yun Nie


  Access Paper or Ask Questions