Alert button
Picture for Nan Li

Nan Li

Alert button

Selective Fine-tuning on LLM-labeled Data May Reduce Reliance on Human Annotation: A Case Study Using Schedule-of-Event Table Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2024
Bhawesh Kumar, Jonathan Amar, Eric Yang, Nan Li, Yugang Jia

Viaarxiv icon

CSST Strong Lensing Preparation: a Framework for Detecting Strong Lenses in the Multi-color Imaging Survey by the China Survey Space Telescope (CSST)

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Xu Li, Ruiqi Sun, Jiameng Lv, Peng Jia, Nan Li, Chengliang Wei, Zou Hu, Xinzhong Er, Yun Chen, Zhang Ban, Yuedong Fang, Qi Guo, Dezi Liu, Guoliang Li, Lin Lin, Ming Li, Ran Li, Xiaobo Li, Yu Luo, Xianmin Meng, Jundan Nie, Zhaoxiang Qi, Yisheng Qiu, Li Shao, Hao Tian, Lei Wang, Wei Wang, Jingtian Xian, Youhua Xu, Tianmeng Zhang, Xin Zhang, Zhimin Zhou

Viaarxiv icon

Competition-Aware Decision-Making Approach for Mobile Robots in Racing Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Kyoungtae Ji, Sangjae Bae, Nan Li, Kyoungseok Han

Viaarxiv icon

sVAD: A Robust, Low-Power, and Light-Weight Voice Activity Detection with Spiking Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Qu Yang, Qianhui Liu, Nan Li, Meng Ge, Zeyang Song, Haizhou Li

Figure 1 for sVAD: A Robust, Low-Power, and Light-Weight Voice Activity Detection with Spiking Neural Networks
Figure 2 for sVAD: A Robust, Low-Power, and Light-Weight Voice Activity Detection with Spiking Neural Networks
Figure 3 for sVAD: A Robust, Low-Power, and Light-Weight Voice Activity Detection with Spiking Neural Networks
Figure 4 for sVAD: A Robust, Low-Power, and Light-Weight Voice Activity Detection with Spiking Neural Networks
Viaarxiv icon

KS-Net: Multi-band joint speech restoration and enhancement network for 2024 ICASSP SSI Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Guochen Yu, Runqiang Han, Chenglin Xu, Haoran Zhao, Nan Li, Chen Zhang, Xiguang Zheng, Chao Zhou, Qi Huang, Bing Yu

Viaarxiv icon

Dynamic Semantic Compression for CNN Inference in Multi-access Edge Computing: A Graph Reinforcement Learning-based Autoencoder

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Nan Li, Alexandros Iosifidis, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Advanced Unstructured Data Processing for ESG Reports: A Methodology for Structured Transformation and Enhanced Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Jiahui Peng, Jing Gao, Xin Tong, Jing Guo, Hang Yang, Jianchuan Qi, Ruiqiao Li, Nan Li, Ming Xu

Viaarxiv icon

Empowering Working Memory for Large Language Model Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Jing Guo, Nan Li, Jianchuan Qi, Hang Yang, Ruiqiao Li, Yuzhen Feng, Si Zhang, Ming Xu

Viaarxiv icon

BAE-Net: A Low complexity and high fidelity Bandwidth-Adaptive neural network for speech super-resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Guochen Yu, Xiguang Zheng, Nan Li, Runqiang Han, Chengshi Zheng, Chen Zhang, Chao Zhou, Qi Huang, Bing Yu

Viaarxiv icon

OCGEC: One-class Graph Embedding Classification for DNN Backdoor Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Haoyu Jiang, Haiyang Yu, Nan Li, Ping Yi

Viaarxiv icon