Alert button
Picture for Mingxing Tan

Mingxing Tan

Alert button

LEF: Late-to-Early Temporal Fusion for LiDAR 3D Object Detection

Sep 28, 2023
Tong He, Pei Sun, Zhaoqi Leng, Chenxi Liu, Dragomir Anguelov, Mingxing Tan

Figure 1 for LEF: Late-to-Early Temporal Fusion for LiDAR 3D Object Detection
Figure 2 for LEF: Late-to-Early Temporal Fusion for LiDAR 3D Object Detection
Figure 3 for LEF: Late-to-Early Temporal Fusion for LiDAR 3D Object Detection
Figure 4 for LEF: Late-to-Early Temporal Fusion for LiDAR 3D Object Detection
Viaarxiv icon

WOMD-LiDAR: Raw Sensor Dataset Benchmark for Motion Forecasting

Apr 07, 2023
Kan Chen, Runzhou Ge, Hang Qiu, Rami Ai-Rfou, Charles R. Qi, Xuanyu Zhou, Zoey Yang, Scott Ettinger, Pei Sun, Zhaoqi Leng, Mustafa Mustafa, Ivan Bogun, Weiyue Wang, Mingxing Tan, Dragomir Anguelov

Figure 1 for WOMD-LiDAR: Raw Sensor Dataset Benchmark for Motion Forecasting
Figure 2 for WOMD-LiDAR: Raw Sensor Dataset Benchmark for Motion Forecasting
Figure 3 for WOMD-LiDAR: Raw Sensor Dataset Benchmark for Motion Forecasting
Figure 4 for WOMD-LiDAR: Raw Sensor Dataset Benchmark for Motion Forecasting
Viaarxiv icon

LidarAugment: Searching for Scalable 3D LiDAR Data Augmentations

Oct 24, 2022
Zhaoqi Leng, Guowang Li, Chenxi Liu, Ekin Dogus Cubuk, Pei Sun, Tong He, Dragomir Anguelov, Mingxing Tan

Figure 1 for LidarAugment: Searching for Scalable 3D LiDAR Data Augmentations
Figure 2 for LidarAugment: Searching for Scalable 3D LiDAR Data Augmentations
Figure 3 for LidarAugment: Searching for Scalable 3D LiDAR Data Augmentations
Figure 4 for LidarAugment: Searching for Scalable 3D LiDAR Data Augmentations
Viaarxiv icon

PseudoAugment: Learning to Use Unlabeled Data for Data Augmentation in Point Clouds

Oct 24, 2022
Zhaoqi Leng, Shuyang Cheng, Benjamin Caine, Weiyue Wang, Xiao Zhang, Jonathon Shlens, Mingxing Tan, Dragomir Anguelov

Viaarxiv icon

SWFormer: Sparse Window Transformer for 3D Object Detection in Point Clouds

Oct 13, 2022
Pei Sun, Mingxing Tan, Weiyue Wang, Chenxi Liu, Fei Xia, Zhaoqi Leng, Dragomir Anguelov

Figure 1 for SWFormer: Sparse Window Transformer for 3D Object Detection in Point Clouds
Figure 2 for SWFormer: Sparse Window Transformer for 3D Object Detection in Point Clouds
Figure 3 for SWFormer: Sparse Window Transformer for 3D Object Detection in Point Clouds
Figure 4 for SWFormer: Sparse Window Transformer for 3D Object Detection in Point Clouds
Viaarxiv icon

LidarNAS: Unifying and Searching Neural Architectures for 3D Point Clouds

Oct 10, 2022
Chenxi Liu, Zhaoqi Leng, Pei Sun, Shuyang Cheng, Charles R. Qi, Yin Zhou, Mingxing Tan, Dragomir Anguelov

Figure 1 for LidarNAS: Unifying and Searching Neural Architectures for 3D Point Clouds
Figure 2 for LidarNAS: Unifying and Searching Neural Architectures for 3D Point Clouds
Figure 3 for LidarNAS: Unifying and Searching Neural Architectures for 3D Point Clouds
Figure 4 for LidarNAS: Unifying and Searching Neural Architectures for 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

PolyLoss: A Polynomial Expansion Perspective of Classification Loss Functions

Apr 26, 2022
Zhaoqi Leng, Mingxing Tan, Chenxi Liu, Ekin Dogus Cubuk, Xiaojie Shi, Shuyang Cheng, Dragomir Anguelov

Figure 1 for PolyLoss: A Polynomial Expansion Perspective of Classification Loss Functions
Figure 2 for PolyLoss: A Polynomial Expansion Perspective of Classification Loss Functions
Figure 3 for PolyLoss: A Polynomial Expansion Perspective of Classification Loss Functions
Figure 4 for PolyLoss: A Polynomial Expansion Perspective of Classification Loss Functions
Viaarxiv icon

Revisiting Multi-Scale Feature Fusion for Semantic Segmentation

Mar 23, 2022
Tianjian Meng, Golnaz Ghiasi, Reza Mahjorian, Quoc V. Le, Mingxing Tan

Figure 1 for Revisiting Multi-Scale Feature Fusion for Semantic Segmentation
Figure 2 for Revisiting Multi-Scale Feature Fusion for Semantic Segmentation
Figure 3 for Revisiting Multi-Scale Feature Fusion for Semantic Segmentation
Figure 4 for Revisiting Multi-Scale Feature Fusion for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Mar 15, 2022
Yingwei Li, Adams Wei Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc V. Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

Figure 1 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 2 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 3 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 4 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Occupancy Flow Fields for Motion Forecasting in Autonomous Driving

Mar 08, 2022
Reza Mahjourian, Jinkyu Kim, Yuning Chai, Mingxing Tan, Ben Sapp, Dragomir Anguelov

Figure 1 for Occupancy Flow Fields for Motion Forecasting in Autonomous Driving
Figure 2 for Occupancy Flow Fields for Motion Forecasting in Autonomous Driving
Figure 3 for Occupancy Flow Fields for Motion Forecasting in Autonomous Driving
Figure 4 for Occupancy Flow Fields for Motion Forecasting in Autonomous Driving
Viaarxiv icon