Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pei Sun

To the Point: Efficient 3D Object Detection in the Range Image with Graph Convolution Kernels


Jun 25, 2021
Yuning Chai, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Weiyue Wang, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Xiao Zhang, Dragomir Anguelov

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RSN: Range Sparse Net for Efficient, Accurate LiDAR 3D Object Detection


Jun 25, 2021
Pei Sun, Weiyue Wang, Yuning Chai, Gamaleldin Elsayed, Alex Bewley, Xiao Zhang, Cristian Sminchisescu, Dragomir Anguelov

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Interactive Motion Forecasting for Autonomous Driving : The Waymo Open Motion Dataset


Apr 20, 2021
Scott Ettinger, Shuyang Cheng, Benjamin Caine, Chenxi Liu, Hang Zhao, Sabeek Pradhan, Yuning Chai, Ben Sapp, Charles Qi, Yin Zhou, Zoey Yang, Aurelien Chouard, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Alexander McCauley, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov

* 15 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Offboard 3D Object Detection from Point Cloud Sequences


Mar 08, 2021
Charles R. Qi, Yin Zhou, Mahyar Najibi, Pei Sun, Khoa Vo, Boyang Deng, Dragomir Anguelov

* 18 pages, 7 figures, 19 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Range Conditioned Dilated Convolutions for Scale Invariant 3D Object Detection


May 20, 2020
Alex Bewley, Pei Sun, Thomas Mensink, Dragomir Anguelov, Cristian Sminchisescu

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SurfelGAN: Synthesizing Realistic Sensor Data for Autonomous Driving


May 08, 2020
Zhenpei Yang, Yuning Chai, Dragomir Anguelov, Yin Zhou, Pei Sun, Dumitru Erhan, Sean Rafferty, Henrik Kretzschmar

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset


Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark


Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Multi-View Fusion for 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds


Oct 23, 2019
Yin Zhou, Pei Sun, Yu Zhang, Dragomir Anguelov, Jiyang Gao, Tom Ouyang, James Guo, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan

* CoRL2019 

  Access Paper or Ask Questions

StarNet: Targeted Computation for Object Detection in Point Clouds


Aug 29, 2019
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Wei Han, Brandon Yang, Yuning Chai, Pei Sun, Yin Zhou, Xi Yi, Ouais Alsharif, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens, Vijay Vasudevan


  Access Paper or Ask Questions