Alert button
Picture for Xiaoheng Jiang

Xiaoheng Jiang

Alert button

Few-Shot Object Detection with Sparse Context Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Jie Mei, Mingyuan Jiu, Hichem Sahbi, Xiaoheng Jiang, Mingliang Xu

Viaarxiv icon

Joint Attention-Guided Feature Fusion Network for Saliency Detection of Surface Defects

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Xiaoheng Jiang, Feng Yan, Yang Lu, Ke Wang, Shuai Guo, Tianzhu Zhang, Yanwei Pang, Jianwei Niu, Mingliang Xu

Viaarxiv icon

ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Yichen Bai, Zongbo Han, Changqing Zhang, Bing Cao, Xiaoheng Jiang, Qinghua Hu

Figure 1 for ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection
Figure 2 for ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection
Figure 3 for ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection
Figure 4 for ID-like Prompt Learning for Few-Shot Out-of-Distribution Detection
Viaarxiv icon

Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Feng Yan, Xiaoheng Jiang, Yang Lu, Lisha Cui, Shupan Li, Jiale Cao, Mingliang Xu, Dacheng Tao

Figure 1 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Figure 2 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Figure 3 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Figure 4 for Global Context Aggregation Network for Lightweight Saliency Detection of Surface Defects
Viaarxiv icon

CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Xiaoheng Jiang, Kaiyi Guo, Yang Lu, Feng Yan, Hao Liu, Jiale Cao, Mingliang Xu, Dacheng Tao

Figure 1 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Figure 2 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Figure 3 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Figure 4 for CINFormer: Transformer network with multi-stage CNN feature injection for surface defect segmentation
Viaarxiv icon

Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Xiaoheng Jiang, Shilong Tian, Zhiwen Zhu, Yang Lu, Hao Liu, Li Chen, Shupan Li, Mingliang Xu

Figure 1 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Figure 2 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Figure 3 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Figure 4 for Decision Fusion Network with Perception Fine-tuning for Defect Classification
Viaarxiv icon

Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2022
Zhimin Gao, Peitao Wang, Pei Lv, Xiaoheng Jiang, Qidong Liu, Pichao Wang, Mingliang Xu, Wanqing Li

Figure 1 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Figure 2 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Figure 3 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Figure 4 for Focal and Global Spatial-Temporal Transformer for Skeleton-based Action Recognition
Viaarxiv icon

Multi-scale Feature Aggregation for Crowd Counting

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2022
Xiaoheng Jiang, Xinyi Wu, Hisham Cholakkal, Rao Muhammad Anwer, Jiale Cao Mingliang Xu, Bing Zhou, Yanwei Pang, Fahad Shahbaz Khan

Figure 1 for Multi-scale Feature Aggregation for Crowd Counting
Figure 2 for Multi-scale Feature Aggregation for Crowd Counting
Figure 3 for Multi-scale Feature Aggregation for Crowd Counting
Figure 4 for Multi-scale Feature Aggregation for Crowd Counting
Viaarxiv icon

User-Guided Personalized Image Aesthetic Assessment based on Deep Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2021
Pei Lv, Jianqi Fan, Xixi Nie, Weiming Dong, Xiaoheng Jiang, Bing Zhou, Mingliang Xu, Changsheng Xu

Figure 1 for User-Guided Personalized Image Aesthetic Assessment based on Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for User-Guided Personalized Image Aesthetic Assessment based on Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for User-Guided Personalized Image Aesthetic Assessment based on Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for User-Guided Personalized Image Aesthetic Assessment based on Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Probability Trajectory: One New Movement Description for Trajectory Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2021
Pei Lv, Hui Wei, Tianxin Gu, Yuzhen Zhang, Xiaoheng Jiang, Bing Zhou, Mingliang Xu

Figure 1 for Probability Trajectory: One New Movement Description for Trajectory Prediction
Figure 2 for Probability Trajectory: One New Movement Description for Trajectory Prediction
Figure 3 for Probability Trajectory: One New Movement Description for Trajectory Prediction
Figure 4 for Probability Trajectory: One New Movement Description for Trajectory Prediction
Viaarxiv icon