Alert button
Picture for Ruiqi Wu

Ruiqi Wu

Alert button

Delving into Multi-modal Multi-task Foundation Models for Road Scene Understanding: From Learning Paradigm Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Sheng Luo, Wei Chen, Wanxin Tian, Rui Liu, Luanxuan Hou, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Ruiqi Wu, Shuyi Geng, Yi Zhou, Ling Shao, Yi Yang, Bojun Gao, Qun Li, Guobin Wu

Viaarxiv icon

LAMP: Learn A Motion Pattern for Few-Shot-Based Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Ruiqi Wu, Liangyu Chen, Tong Yang, Chunle Guo, Chongyi Li, Xiangyu Zhang

Viaarxiv icon

YOLO-MS: Rethinking Multi-Scale Representation Learning for Real-time Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2023
Yuming Chen, Xinbin Yuan, Ruiqi Wu, Jiabao Wang, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for YOLO-MS: Rethinking Multi-Scale Representation Learning for Real-time Object Detection
Figure 2 for YOLO-MS: Rethinking Multi-Scale Representation Learning for Real-time Object Detection
Figure 3 for YOLO-MS: Rethinking Multi-Scale Representation Learning for Real-time Object Detection
Figure 4 for YOLO-MS: Rethinking Multi-Scale Representation Learning for Real-time Object Detection
Viaarxiv icon

Generalizable Person Re-Identification via Viewpoint Alignment and Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2022
Bingliang Jiao, Lingqiao Liu, Liying Gao, Guosheng Lin, Ruiqi Wu, Shizhou Zhang, Peng Wang, Yanning Zhang

Figure 1 for Generalizable Person Re-Identification via Viewpoint Alignment and Fusion
Figure 2 for Generalizable Person Re-Identification via Viewpoint Alignment and Fusion
Figure 3 for Generalizable Person Re-Identification via Viewpoint Alignment and Fusion
Figure 4 for Generalizable Person Re-Identification via Viewpoint Alignment and Fusion
Viaarxiv icon

Stereo Superpixel Segmentation Via Decoupled Dynamic Spatial-Embedding Fusion Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2022
Hua Li, Junyan Liang, Ruiqi Wu, Runmin Cong, Junhui Wu, Sam Tak Wu Kwong

Figure 1 for Stereo Superpixel Segmentation Via Decoupled Dynamic Spatial-Embedding Fusion Network
Figure 2 for Stereo Superpixel Segmentation Via Decoupled Dynamic Spatial-Embedding Fusion Network
Figure 3 for Stereo Superpixel Segmentation Via Decoupled Dynamic Spatial-Embedding Fusion Network
Figure 4 for Stereo Superpixel Segmentation Via Decoupled Dynamic Spatial-Embedding Fusion Network
Viaarxiv icon

Underwater Ranker: Learn Which Is Better and How to Be Better

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2022
Chunle Guo, Ruiqi Wu, Xin Jin, Linghao Han, Zhi Chai, Weidong Zhang, Chongyi Li

Figure 1 for Underwater Ranker: Learn Which Is Better and How to Be Better
Figure 2 for Underwater Ranker: Learn Which Is Better and How to Be Better
Figure 3 for Underwater Ranker: Learn Which Is Better and How to Be Better
Figure 4 for Underwater Ranker: Learn Which Is Better and How to Be Better
Viaarxiv icon

Image Harmonization by Matching Regional References

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2022
Ziyue Zhu, Zhao Zhang, Zheng Lin, Ruiqi Wu, Zhi Chai, Chun-Le Guo

Figure 1 for Image Harmonization by Matching Regional References
Figure 2 for Image Harmonization by Matching Regional References
Figure 3 for Image Harmonization by Matching Regional References
Figure 4 for Image Harmonization by Matching Regional References
Viaarxiv icon