Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

UMIX: Improving Importance Weighting for Subpopulation Shift via Uncertainty-Aware Mixup


Sep 19, 2022
Zongbo Han, Zhipeng Liang, Fan Yang, Liu Liu, Lanqing Li, Yatao Bian, Peilin Zhao, Bingzhe Wu, Changqing Zhang, Jianhua Yao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Balancing Stability and Plasticity through Advanced Null Space in Continual Learning


Jul 25, 2022
Yajing Kong, Liu Liu, Zhen Wang, Dacheng Tao

* Accepted by ECCV2022 (Oral) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Online Continual Learning with Contrastive Vision Transformer


Jul 24, 2022
Zhen Wang, Liu Liu, Yajing Kong, Jiaxian Guo, Dacheng Tao

* ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Object Placement via Dual-path Graph Completion


Jul 23, 2022
Siyuan Zhou, Liu Liu, Li Niu, Liqing Zhang

* 25 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OakInk: A Large-scale Knowledge Repository for Understanding Hand-Object Interaction


Mar 29, 2022
Lixin Yang, Kailin Li, Xinyu Zhan, Fei Wu, Anran Xu, Liu Liu, Cewu Lu

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accurate 3-DoF Camera Geo-Localization via Ground-to-Satellite Image Matching


Mar 26, 2022
Yujiao Shi, Xin Yu, Liu Liu, Dylan Campbell, Piotr Koniusz, Hongdong Li

* submitted to TPAMI in Jan 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring High-Order Structure for Robust Graph Structure Learning


Mar 22, 2022
Guangqian Yang, Yibing Zhan, Jinlong Li, Baosheng Yu, Liu Liu, Fengxiang He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Gaussian initializations help deep variational quantum circuits escape from the barren plateau


Mar 17, 2022
Kaining Zhang, Min-Hsiu Hsieh, Liu Liu, Dacheng Tao

* Comments welcome! 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic N:M Fine-grained Structured Sparse Attention Mechanism


Feb 28, 2022
Zhaodong Chen, Yuying Quan, Zheng Qu, Liu Liu, Yufei Ding, Yuan Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AKB-48: A Real-World Articulated Object Knowledge Base


Feb 17, 2022
Liu Liu, Wenqiang Xu, Haoyuan Fu, Sucheng Qian, Yang Han, Cewu Lu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>