Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoli Bai

BinaryBERT: Pushing the Limit of BERT Quantization


Dec 31, 2020
Haoli Bai, Wei Zhang, Lu Hou, Lifeng Shang, Jing Jin, Xin Jiang, Qun Liu, Michael Lyu, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

Discrete Variational Attention Models for Language Generation


Apr 21, 2020
Xianghong Fang, Haoli Bai, Zenglin Xu, Michael Lyu, Irwin King

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Bitwidth Search for Practical Mixed Precision Neural Network


Mar 17, 2020
Yuhang Li, Wei Wang, Haoli Bai, Ruihao Gong, Xin Dong, Fengwei Yu

* 21 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RTN: Reparameterized Ternary Network


Dec 12, 2019
Yuhang Li, Xin Dong, Sai Qian Zhang, Haoli Bai, Yuanpeng Chen, Wei Wang

* To appear at AAAI-20 

  Access Paper or Ask Questions

Few Shot Network Compression via Cross Distillation


Nov 21, 2019
Haoli Bai, Jiaxiang Wu, Irwin King, Michael Lyu

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Pruning of Recurrent Neural Networks through Neuron Selection


Jun 17, 2019
Liangjiang Wen, Xueyang Zhang, Haoli Bai, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

DART: Domain-Adversarial Residual-Transfer Networks for Unsupervised Cross-Domain Image Classification


Dec 30, 2018
Xianghong Fang, Haoli Bai, Ziyi Guo, Bin Shen, Steven Hoi, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Sequential Neural Networks with Structured Inference


May 24, 2017
Hao Liu, Haoli Bai, Lirong He, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions