Alert button
Picture for Xiang Deng

Xiang Deng

Alert button

Dual-View Visual Contextualization for Web Navigation

Feb 06, 2024
Jihyung Kil, Chan Hee Song, Boyuan Zheng, Xiang Deng, Yu Su, Wei-Lun Chao

Viaarxiv icon

GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits

Dec 12, 2023
Yibo Xia, Lizhen Wang, Xiang Deng, Xiaoyan Luo, Yebin Liu

Figure 1 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 2 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 3 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 4 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Viaarxiv icon

LION : Empowering Multimodal Large Language Model with Dual-Level Visual Knowledge

Nov 26, 2023
Gongwei Chen, Leyang Shen, Rui Shao, Xiang Deng, Liqiang Nie

Viaarxiv icon

AgentBench: Evaluating LLMs as Agents

Aug 07, 2023
Xiao Liu, Hao Yu, Hanchen Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Hanyu Lai, Yu Gu, Hangliang Ding, Kaiwen Men, Kejuan Yang, Shudan Zhang, Xiang Deng, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Chenhui Zhang, Sheng Shen, Tianjun Zhang, Yu Su, Huan Sun, Minlie Huang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Figure 1 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 2 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 3 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 4 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Viaarxiv icon

Roll Up Your Sleeves: Working with a Collaborative and Engaging Task-Oriented Dialogue System

Jul 29, 2023
Lingbo Mo, Shijie Chen, Ziru Chen, Xiang Deng, Ashley Lewis, Sunit Singh, Samuel Stevens, Chang-You Tai, Zhen Wang, Xiang Yue, Tianshu Zhang, Yu Su, Huan Sun

Figure 1 for Roll Up Your Sleeves: Working with a Collaborative and Engaging Task-Oriented Dialogue System
Figure 2 for Roll Up Your Sleeves: Working with a Collaborative and Engaging Task-Oriented Dialogue System
Figure 3 for Roll Up Your Sleeves: Working with a Collaborative and Engaging Task-Oriented Dialogue System
Figure 4 for Roll Up Your Sleeves: Working with a Collaborative and Engaging Task-Oriented Dialogue System
Viaarxiv icon

Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web

Jun 15, 2023
Xiang Deng, Yu Gu, Boyuan Zheng, Shijie Chen, Samuel Stevens, Boshi Wang, Huan Sun, Yu Su

Figure 1 for Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web
Figure 2 for Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web
Figure 3 for Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web
Figure 4 for Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web
Viaarxiv icon

Exploring Chain-of-Thought Style Prompting for Text-to-SQL

May 23, 2023
Chang-You Tai, Ziru Chen, Tianshu Zhang, Xiang Deng, Huan Sun

Figure 1 for Exploring Chain-of-Thought Style Prompting for Text-to-SQL
Figure 2 for Exploring Chain-of-Thought Style Prompting for Text-to-SQL
Figure 3 for Exploring Chain-of-Thought Style Prompting for Text-to-SQL
Figure 4 for Exploring Chain-of-Thought Style Prompting for Text-to-SQL
Viaarxiv icon

What do LLMs Know about Financial Markets? A Case Study on Reddit Market Sentiment Analysis

Dec 21, 2022
Xiang Deng, Vasilisa Bashlovkina, Feng Han, Simon Baumgartner, Michael Bendersky

Figure 1 for What do LLMs Know about Financial Markets? A Case Study on Reddit Market Sentiment Analysis
Figure 2 for What do LLMs Know about Financial Markets? A Case Study on Reddit Market Sentiment Analysis
Figure 3 for What do LLMs Know about Financial Markets? A Case Study on Reddit Market Sentiment Analysis
Figure 4 for What do LLMs Know about Financial Markets? A Case Study on Reddit Market Sentiment Analysis
Viaarxiv icon