Alert button
Picture for Linjun Li

Linjun Li

Alert button

TransFace: Unit-Based Audio-Visual Speech Synthesizer for Talking Head Translation

Dec 23, 2023
Xize Cheng, Rongjie Huang, Linjun Li, Tao Jin, Zehan Wang, Aoxiong Yin, Minglei Li, Xinyu Duan, changpeng yang, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding

Jul 25, 2023
Zehan Wang, Haifeng Huang, Yang Zhao, Linjun Li, Xize Cheng, Yichen Zhu, Aoxiong Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Figure 2 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Figure 3 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Figure 4 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Viaarxiv icon

Distilling Coarse-to-Fine Semantic Matching Knowledge for Weakly Supervised 3D Visual Grounding

Jul 18, 2023
Zehan Wang, Haifeng Huang, Yang Zhao, Linjun Li, Xize Cheng, Yichen Zhu, Aoxiong Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for Distilling Coarse-to-Fine Semantic Matching Knowledge for Weakly Supervised 3D Visual Grounding
Figure 2 for Distilling Coarse-to-Fine Semantic Matching Knowledge for Weakly Supervised 3D Visual Grounding
Figure 3 for Distilling Coarse-to-Fine Semantic Matching Knowledge for Weakly Supervised 3D Visual Grounding
Figure 4 for Distilling Coarse-to-Fine Semantic Matching Knowledge for Weakly Supervised 3D Visual Grounding
Viaarxiv icon

OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment

Jun 10, 2023
Xize Cheng, Tao Jin, Linjun Li, Wang Lin, Xinyu Duan, Zhou Zhao

Figure 1 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Figure 2 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Figure 3 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Figure 4 for OpenSR: Open-Modality Speech Recognition via Maintaining Multi-Modality Alignment
Viaarxiv icon

AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation

May 24, 2023
Rongjie Huang, Huadai Liu, Xize Cheng, Yi Ren, Linjun Li, Zhenhui Ye, Jinzheng He, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 2 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 3 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 4 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Viaarxiv icon

Connecting Multi-modal Contrastive Representations

May 22, 2023
Zehan Wang, Yang Zhao, Xize Cheng, Haifeng Huang, Jiageng Liu, Li Tang, Linjun Li, Yongqi Wang, Aoxiong Yin, Ziang Zhang, Zhou Zhao

Figure 1 for Connecting Multi-modal Contrastive Representations
Figure 2 for Connecting Multi-modal Contrastive Representations
Figure 3 for Connecting Multi-modal Contrastive Representations
Figure 4 for Connecting Multi-modal Contrastive Representations
Viaarxiv icon

MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition

Mar 09, 2023
Xize Cheng, Linjun Li, Tao Jin, Rongjie Huang, Wang Lin, Zehan Wang, Huangdai Liu, Ye Wang, Aoxiong Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Figure 2 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Figure 3 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Figure 4 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Viaarxiv icon

Motion Planning Transformers: One Model to Plan Them All

Jun 05, 2021
Jacob J. Johnson, Linjun Li, Ahmed H. Qureshi, Michael C. Yip

Figure 1 for Motion Planning Transformers: One Model to Plan Them All
Figure 2 for Motion Planning Transformers: One Model to Plan Them All
Figure 3 for Motion Planning Transformers: One Model to Plan Them All
Figure 4 for Motion Planning Transformers: One Model to Plan Them All
Viaarxiv icon

MPC-MPNet: Model-Predictive Motion Planning Networks for Fast, Near-Optimal Planning under Kinodynamic Constraints

Jan 17, 2021
Linjun Li, Yinglong Miao, Ahmed H. Qureshi, Michael C. Yip

Figure 1 for MPC-MPNet: Model-Predictive Motion Planning Networks for Fast, Near-Optimal Planning under Kinodynamic Constraints
Figure 2 for MPC-MPNet: Model-Predictive Motion Planning Networks for Fast, Near-Optimal Planning under Kinodynamic Constraints
Figure 3 for MPC-MPNet: Model-Predictive Motion Planning Networks for Fast, Near-Optimal Planning under Kinodynamic Constraints
Figure 4 for MPC-MPNet: Model-Predictive Motion Planning Networks for Fast, Near-Optimal Planning under Kinodynamic Constraints
Viaarxiv icon

Dynamically Constrained Motion Planning Networks for Non-Holonomic Robots

Aug 12, 2020
Jacob J. Johnson, Linjun Li, Fei Liu, Ahmed H. Qureshi, Michael C. Yip

Figure 1 for Dynamically Constrained Motion Planning Networks for Non-Holonomic Robots
Figure 2 for Dynamically Constrained Motion Planning Networks for Non-Holonomic Robots
Figure 3 for Dynamically Constrained Motion Planning Networks for Non-Holonomic Robots
Figure 4 for Dynamically Constrained Motion Planning Networks for Non-Holonomic Robots
Viaarxiv icon